Uppdatering av Josabs kioskprojekt i Hyderabad Indien

| 17 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 17, 2017 10:05 CET

Kioskprojektet

i Hyderabad erhölls efter upphandling i november 2016, tillsammans med Natures

Spring Eco Tap Pvt Ltd, och Josab skulle stå för teknologin för vattenreningen

i kioskerna.

Kioskprojektet i Hyderabad erhölls efter upphandling i november 2016, tillsammans med Natures Spring Eco Tap Pvt Ltd, och Josab skulle stå för teknologin för vattenreningen i kioskerna. Projektet har krävt en omfattande planering, undersökningar av lämpliga platser, tillstånd och andra myndighetsbeslut vilket tagit längre tid än beräknat. Under sommarmånaderna är det monsuntid i området vilket påverkat utplaceringen av maskiner då det krävs tillgång till el och betongfundament på varje enskild plats. Monsunen varade i år nästan en månad längre än den brukar och slutade inte förrän i mitten på oktober.

Idag pågår arbetet med utplaceringar i staden i planerad takt, arbetet sker dock i väldigt folktäta områden utan direkta möjligheter till avstängningar vilket kan leda till enskilda förseningar. Till 30 november beräknas 61 kiosker vara helt färdigställda, och till 31 december 113 kiosker. Under kvartal 1, 2018, beräknas alla kiosker i projektet vara på plats. Det slutliga antalet är dock inte helt fastställt då önskemål om kiosker kommer in löpande från olika håll, platserna kontrolleras och får ett eventuellt godkännande. Sommarperioden i Hyderabad startar under januari varför utplaceringar under de närmaste månaderna är viktigt för den förväntade höga efterfrågan på vatten under de varmaste månaderna i regionen, som under långa perioder kan överstiga 45 grader dagtid.

Avtalet är en s.k BOO, vilket innebär att Josab bygger, äger och ansvarar för den tekniska funktionen under avtalstiden. Avtalet ger Josab betalning baserat på den faktiska försäljningen i kioskerna. Parterna är i avtal överens om fördelningen av intäkterna, varvid Josab erhåller en högre andel i början på projektet, som kompensation för den investering som Josab gör, BOO, för att sedan erhålla en lägre andel under resterande tid upp till 7 år för respektive maskin. Kalkylen för Josab med denna försäljningsmodell är väsentligt bättre jämfört med en direkt försäljning av maskinerna. Bolagets förhoppning är att maskinerna blir en normal del av vattenförsörjningen i staden, och att avtalet förlängs efter avtalstiden alternativt köps ut.

Den senare utplaceringen av maskinerna som uppkommit i projektet kommer inte att påverka Josabs totala intäkter över tid, men intäkterna kommer lite senare än tidigare beräknat. Josabs andel av intäkterna beräknas fortsatt att uppgå till 65 – 100 MSEK över avtalsperioden, beroende på slutligt antal kiosker i projektet. Då intäkterna baseras på estimerad volym kommer en uppdatering av prognosen att ske så snart det finns tillförlitlig statistik från faktisk försäljningsvolym under en längre tidsperiod och med ett tillräckligt antal maskiner som underlag.

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab International AB (publ)

Telefon:
+46 (0)8 121 389 00


E-post: [email protected] 

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *