Uppdatering kring renodling av verksamheten i Odd Molly

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 5 maj 2021

Som meddelades den 26 mars 2021 (”Pressmeddelandet”) (för länk: klicka här) renodlar Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Förutsatt att de båda transaktionerna, såsom de beskrivs i Pressmeddelandet, (”Transaktionerna”) genomförs kommer Odd Molly att ha genomgått en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Mot denna bakgrund kommer Nasdaq Stockholm också att genomföra en granskning av Odd Molly i syfte att säkerställa att bolaget uppfyller tillämpliga noteringskrav. Denna granskning kommer att utföras innan en sakutdelning av aktier i NFTG (såsom det beskrivs i Pressmeddelandet) genomförs.

Avsikten är som tidigare meddelats att dela ut NFTG-aktierna under det tredje kvartalet 2021 och därigenom slutföra Transaktionerna och renodlingen av verksamheten. Under tiden granskningen genomförs kan Nasdaq Stockholm enligt regelverket besluta om observationsstatus avseende Odd Molly.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly,

+ 46 73 350 61 20, patrik.til[email protected]

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 07:00 CEST.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Om Odd Molly International AB

Odd Molly är ett svenskt bolag som dels bedriver modeverksamhet under varumärkena Odd Molly och Hunkydory, och dels en snabbt växande fastighetsverksamhet. I slutet av mars 2021 ingicks ett avtal med We aRe Spin Dye AB att sälja modeverksamheten samt dotterbolaget Used By, givet bolagstämmans godkännande den 7 maj 2021. Transaktionen avses slutföras i slutet av maj och de i betalning erhållna aktierna avses delas ut till Odd Mollys aktieägare under det tredje kvartalet 2021. Kvarvarande verksamhet kommer därefter vara fastighetsverksamhet med fokus på lager- och logistikfastigheter. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *