Uppsala län får mer än 141 miljoner kronor för att öka jämlikheten i skolan

| 25 september, 2019 | 0 kommentarer

För att höja kunskaperna och stärka jämlikheten får Sveriges skolor dela på 4,9 miljarder kronor nästa år. Kommunerna i Uppsala län får sammanlagt mer än 141 miljoner kronor. Mest pengar per elev i Uppsala län får Älvkarleby, Tierp och Heby kommun. Regeringen avser även att se över kostnadsvillkoret i statsbidragsförordningen för att säkerställa att bidraget även i fortsättningen ska kunna bidra till stärkt likvärdighet i svensk skola.

– Ska kunskaperna fortsätta stiga behöver jämlikheten öka i skolan. Det är varje elevs ansträngning som ska avgöra hur långt man kommer i sina studier – inte var man bor någonstans, vilka föräldrar man har eller vilken skola man går på. Nu ökar vi det statliga stödet för stärkt likvärdighet och ser till att mest resurser går till de skolor som har störst behov, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2018 införde regeringen ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund. Då avsattes 1 miljard kronor och 2019 avsattes 3,5 miljarder kronor. I budgetpropositionen för 2020 förstärker regeringen det statliga stödet för stärkt likvärdighet ytterligare. Under 2020 satsas 4,9 miljarder kronor och från och med 2021 beräknas bidraget uppgå till 6,2 miljarder kronor per år. Bidraget vänder sig till alla huvudmän och uppgår i snitt till 4 200 kronor per elev för 2020. 

Statsbidraget ska användas till utökade eller nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen och grundskolan. Kommunerna avgör själva vilka insatser de vill satsa på. Det kan till exempel handla om att anställa lärare och annan personal, stärka elevhälsoarbetet, stöd för att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever, inköp av studiematerial och lärverktyg eller kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal.

Ett villkor för att ta del av bidraget är att kommunen inte får minska sina egna kostnader för undervisning och elevhälsa jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren. Kritik har riktats mot att kostnadsvillkoret kan leda till att kommuner inte vågar söka bidraget.

– För att bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling även i fortsättningen ska kunna bidra till stärkt likvärdighet i svensk skola avser regeringen att se över kostnadsvillkoret, säger Anna Ekström. 

Hela listan – så mycket får kommunerna i Uppsala län               

Kommun  Bidrag per elev  Bidragsram 
Älvkarleby Kommun 5 956 5 054 781
Tierps Kommun 5 113 11 136 528
Heby Kommun 4 886 6 853 601
Enköpings Kommun 4 728 19 744 932
Uppsala Kommun 3 881 76 520 756
Östhammars Kommun 3 692 8 355 510
Håbo Kommun 3 233 7 999 833
Knivsta Kommun 2 326 5 657 760

Så läser du tabellen
Kommunerna i Uppsala län kan ansöka om mer än 141 miljoner kronor för 2020. Kommunerna är sorterade i fallande ordning utifrån vem som får mest pengar per elev – den kommun som får mest pengar per elev står först. Utöver medlen till kommunerna kan även fristående huvudmän ta del av regeringens satsning.

Dessa preliminära bidragsramar förutsätter att riksdagen i december beslutar i enlighet med regeringens budgetproposition.

Mer information om statsbidraget finns på Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020 

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *