Uppsats om rådgivning vann Finansförbundets stipendium

| 8 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 08, 2017 13:43 CET

”Finansiell rådgivning – en lojalitetsfråga?” Så heter höstens vinnaruppsats som är skriven av Hanna Lundqvist. Hon belönas med 25 000 kronor.

Hennes examensarbete i civilrätt vid Uppsala universitet utreder vilka aktörer som omfattas av rådgivningslagens näringsrättsliga bestämmelser och om finns det några brister i det uppställda konsumentskyddet enligt denna lag. Hon utreder också gränsdragningen mellan försäljning och rådgivning, och om det skulle strida mot den arbetsrättsliga lojalitetsplikten om en arbetstagare rekommenderar en konkurrents produkter vid finansiell rådgivning.

Uppsatsen visar att det ofta finns en intressekonflikt mellan rådgivarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren och de regler om lojalitet som finns för att skydda kunden.

– Vad händer när en finansiell rådgivare rekommenderar konkurrentens produkter? Är det ok att göra det? Är det ett brott mot lojalitetsplikten att jag som rådgivare på Bank X säger ”I det här fallet är Bank Y:s produkt bättre”?

– Jag menar att det skulle kunna utgöra ett lojalitetsbrott mot arbetsgivaren att systematiskt rekommendera konkurrentens produkter, säger Hanna Lundqvist.

Hanna Lundqvist har själv jobbat extra med finansiell rådgivning på en storbank under utbildningen, vilket ökade hennes intresse för ämnet. Hennes uppsats berör också gränsdragningen mellan försäljning och rådgivning.

– Vad jag har kommit fram till är att så som rådgivningen bedrivits ligger det ofta närmare till hands att kalla det försäljning. Dels finns ett säljtryck från arbetsgivaren, och dels gör provisioner och ersättningar att det i många fall finns ett egenintresse, som gör att man inte kan kalla rådgivningen oberoende.

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius kommenterar valet av vinnaruppsats så här:

– Uppsatsen resonerar kring centrala arbetsrättsliga begrepp av stort intresse både för kunder och för Finansförbundets medlemmar. Förbundets största medlemsgrupp, de i kundbemötande roller, ställs dagligen inför denna problematik och tidvis svåra bedömningar.

Finansförbundets uppsatsstipendium delas ut två gånger per år, en gång på vårterminen och en gång på höstterminen. Prissumman är upp till totalt 25 000 kronor per termin.

Kontaktperson Finansförbundet:
Åsa Berner, pressansvarig, telefon: 08-614 03 01

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *