Connect with us

Marknadsnyheter

Urpremiär för existentiell föreställning i unikt samarbete med deltagare från Stockholms Stadsmission

Published

on

Under hösten 2021 och våren 2022 har grupper inom Stockholms Stadsmission träffats för att diskutera Martin Hägglunds bok Vårt enda liv – Sekulär tro och andlig frihet under ledning av teaterregissör Reine Lööf. Samtalen ligger till grund för De Profundis Teaters nya pjäs Den stora bokcirkeln – Vårt enda liv, skriven av Stina Oscarson. På scenen möter vi skådespelare och deltagare från samtalsgrupperna i ett dansant drömspel om livet. Urpremiär på Stockholms Stadsmission mötesplats Mariatorget 30 november.

Martin Hägglund har nått stor internationell framgång med sin bok ”Vårt enda liv – sekulär tro och andlig frihet” som på ett revolutionerande sätt dissekerar vårt sätt att leva, förutsättningarna för ett kapitalistiskt samhälle och hur den omsorg vi hyser om levande ting förutsätter en sekulär tro. Boken tar upp frågor som; vad är viktigt, och vad ger värde till våra liv? Är den kapitalistiska ordningen, där vår tid har ett pris, det bästa sättet att organisera vårt samhälle och kan man hysa omsorg om andra levande ting om detta liv bara är ett väntrum till evigheten? Hägglunds resonemang har varit utgångspunkten för boksamtal som anordnats inom Stockholms Stadsmissions verksamheter, med rika diskussioner om samhällets utveckling framåt. Samtalen har också fungerat som en plattform för grupper vars röster sällan lyfts fram, att diskutera både existentiella och politiska frågor.

– Genom samarbetet med Stockholms Stadsmission har vi kommit i kontakt med människor som velat dela sina berättelser med oss. Det vi gestaltar i pjäsen är deras fria associationer kring Hägglunds resonemang och om sina egna liv. Det är en nära, ärlig och vacker föreställning om människan och samhället – en bokcirkel som utvecklas till ett slags dansant körverk, säger Reine Lööf, regissör.

Föreställningen spelas på Stockholms Stadsmission nyöppnade mötesplats på Mariatorget i Stockholm. Mötesplatsen öppnar officiellt den 8 december och ska fungera som en plats där fler människor i social utsatthet får möjlighet att delta i kulturliv och samhällsdebatt, något som bidrar till att bryta utanförskap.

– Vi är oerhört glada över samarbetet med De Profundis Teater. Människorna vi möter kommer sällan till tals i det offentliga rummet, men i den här pjäsen är det våra deltagares tankar, idéer, liv och erfarenheter som utgör grunden för själva handlingen, säger Linda Larsson, chef Mötesplats Mariatorget, Stockholm Stadsmission.

För mer information, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
[email protected], 08-684 230 40

Jenny Lampa
Producent De Profundis Teater
[email protected], 070-228 85 74

Om Den stora bokcirkeln – Vårt enda liv

Speldatum:
Urpremiär 30 november kl. 18.00
3 december kl. 15.00
4 december kl. 15.00
5 december kl. 18.00

Plats: Stockholms Stadsmission mötesplats Mariatorget, Mariatorget 10, Stockholm
Speltid: 1 timme – ingen paus.
Biljettpris: 200 kr 
Biljettförsäljning: Via Billetto – https://billetto.se/e/den-stora-bokcirkeln-vart-enda-liv-biljetter-735315 

Regi: Reine Lööf
Manus: Stina Oscarson
Medverkande: Professionella skådespelare samt deltagare ur Stockholms Stadsmissions verksamhet.
Scenografi, kostym, ljusdesign: Lars Jansson
Koreograf: Erika O’neill
Kompositör: Rikard Borggård
Foto: Hans Malm
Produktionsassistent: Sarah Stenberg
Marknad: Åsa Brittsten
Producent: Jenny Lampa
Chefsproducent: Kjell Johansson
Förlaga: ”Vårt enda liv – sekulär tro och andlig frihet” av Martin Hägglund (Volante, 2020)
Översättning: Andreas Vesterlund

 

Om De Profundis Teater
De Profundis Teater är en fri teatergrupp med fokus på människan och världen idag. www.profundisteater.se

Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen aktör, fristående från stat, kommun och kyrka, som arbetar för ett mänskligare samhälle genom socialt arbete, arbetsintegration och utbildning. www.stadsmissionen.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Finansinspektionen godkänner ny ägare av Gainbridge Capital AB

Published

on

By

Som tidigare kommunicerats har Spotlight Group AB tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB till bolagets VD Sebastian Hodel. Avyttringen var villkorad av Finansinspektionens godkännande. Finansinspektionen har nu givit tillstånd till Sebastian Hodel att förvärva aktierna.

I och med Finansinspektionens godkännande kan affären nu slutföras. Försäljningen kommer som aviserats att ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning, men snabbt bidra till besparingar.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hemnet under den 28 november – 2 december, 2022 (v.48)

Published

on

By

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) (”Hemnet”) har under den 28 november till den 2 december 2022 återköpt sammanlagt 63 000 egna stamaktier (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 13 maj 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. 

 

Stamaktier i Hemnet har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

28-november-2022

10 000

135,5250

1 355 250

29-november-2022

20 000

133,0704

2 661 407

30-november-2022

10 000

133,1500

1 331 500

1-december-2022

15 000

133,9591

2 009 387

2-december-2022

8 000

137,1183

1 096 947

 

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 2 095 083 stamaktier. Det totala antalet aktier i Hemnet är 101 131 478.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.