Utdelningen av 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) har verkställts vilket innebär att budplikt inte längre föreligger

| 5 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Empir Group AB (”Empir Group”) offentliggjorde den 20 juli 2022 att Empir Groups innehav i Xavi Solutionnode AB (publ) (”Xavi Solutionnode”) uppgick till cirka 40,82 procent av aktierna och cirka 40,37 procent av rösterna i Xavi Solutionnode innebärande en skyldighet för Empir Group att enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”) antingen inom fyra veckor lämna ett erbjudande om förvärv av resterande aktier i Xavi Solutionnode eller minska sitt innehav till mindre än 30 procent av röstetalet i Xavi Solutionnode. Empir Group offentliggjorde även att Empir Group avsåg att dela ut aktier av serie B i Xavi Solutionnode i sådan utsträckning att det inte längre ska innebära någon skyldighet för Empir Group att, enligt Takeover-reglerna, lämna ett erbjudande om förvärv av resterande aktier i Xavi Solutionnode. Idag, den 5 augusti 2022, har utdelningen av 22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode verkställts genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Därmed innehar Empir Group 28 821 359 aktier av serie B i Xavi Solutionnode, motsvarande cirka 23,08 procent av aktierna och cirka 22,83 procent av rösterna i Xavi Solutionnode, och någon skyldighet att enligt Takeover-reglerna lämna ett erbjudande om förvärv av resterande aktier i Xavi Solutionnode föreligger således inte längre.

22 144 340 aktier av serie B i Xavi Solutionnode delas ut, varvid en aktie i Empir Group, oaktat aktieslag, berättigar till fyra aktier av serie B i Xavi Solutionnode. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Empir Group på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode. Xavi Solutionnodes aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME.

Sista dag för handel i Empir Groups aktier inklusive rätt att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode var den 1 augusti 2022. Från och med den 2 augusti 2022 handlas Empir Groups aktier utan rätt att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2022 kl. 08.30 CEST. Empir Group AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet Takeover-reglerna.

Om Empir Group AB

Empir Group AB investerar i bolag verksamma inom informationsteknik i bred mening.  Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.