Utredning för förbättrade finansieringsmöjligheter för näringslivets gröna omställning

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och finansmarknadsminister Max Elger har gemensamt tagit initiativ till en utredning med uppdrag att bistå Finansdepartementet och Näringsdepartementet med att kartlägga behov för att fortsätta stödja näringslivets gröna omställning samt presentera fokusområden för det vidare arbetet. Fokus i arbetet ska ligga på hinder och möjligheter inom finansmarknadsområdet.

Att driva på klimatomställningen och skapa jobb är en av regeringens främsta prioriteringar. Finansieringen av näringslivets gröna omställning är en central det av det arbetet. För att Sverige ska kunna uppnå sina klimat- och miljömål behöver omställningen fortsätta i hög takt, vilket kommer att kräva ytterligare stora investeringar. Det handlar bland annat om investeringar i ny och oprövad teknologi, omställningsinvesteringar i etablerad industri samt kapitalkrävande infrastruktur­projekt.

– Sverige har idag en ledarposition när det kommer att driva på klimatomställningen och skapa framtidens jobb, den position ska vi tillvarata och utveckla, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Finansieringen behöver framför allt komma från privat och institutionellt kapital, men kan även komma från statliga- och EU-medel. För att kunna öka investeringstakten kan både ekonomiska och andra styrmedel samt alternativa finansierings­modeller bli aktuella.

– Vi tar nu nästa steg i arbete för att säkra att Sverige och svensk industri kan attrahera det kapital som behövs för att skapa nya arbetstillfällen och klara av klimatutmaningen, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Utsedd till utredare för uppdraget är Hans Lindblad, fd statssekreterare och Riksgäldsdirektör, samt Kersti Karltorp, forskare och projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2022.

Presskontakt:
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Tel 073 075 97 31
[email protected]

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Tel 
073 086 23 07
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.