Utredning föreslår utökad tillgång för de regionala skyddsombuden

| 2 september, 2022 | 0 kommentarer

Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson tog igår emot betänkandet från Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Utredningen konstaterar att de regionala skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet vid små arbetsplatser och föreslår utökad tillgång till arbetsplatser för skyddsombuden.

I oktober 2021 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle tillsättas för att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet och lämna förslag på hur de kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. Som särskild utredare tillsattes professor Magnus Sverke. Utredningen har nu överlämnat sitt betänkande. 

Utredningen anser att de regionala skyddsombuden utför ett viktigt arbete på mindre arbetsplatser där det saknas skyddskommitté, både för att skapa en fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, och för att leverera stöd till målgrupperna. Utredningen anser att de regionala skyddsombudens verksamhet uppnår sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt och att tillträdesrätten för regionala skyddsombud bör utvidgas, på samma sätt som regeringen föreslog i sin proposition till riksdagen.

– Regeringen ser positivt på att systemet med regionala skyddsombud inte bara bevaras utan också stärks och utvecklas. De regionala skyddsombudens verksamhet är en central del av den svenska modellen för arbetsmiljöarbetet. De kan också motverka arbetslivskriminalitet. Jag ser nu fram emot att sätta mig in i utredningens förslag närmare, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Ta del av betänkandet på regeringen.se.

Kontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos Johan Danielsson
073-093 50 83
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.