VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

I utdrag

  • Hyresintäkterna uppgick till 121,5 mkr (108,5), en ökning med 12,0 procent
  • Driftöverskottet uppgick till 97,2 mkr (89,0) vilket är en ökning med 9,2 procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 73,5 mkr (68,8), en ökning med 6,8 procent
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 135,2 mkr (43,7)
  • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 61,7 mkr (138,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 214,5 mkr (200,4)
  • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 9 003,0 mkr (7 401,0) vid periodens utgång
  • Uthyrningsgraden den 31 mars var i det närmaste 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,4 år (10,5)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 07:00.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 070 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.