Vad vet vi om elektronikskrot? Quiz från TCO Certified har svaret!

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

– Att prata om elektronikskrot är avgörande för inköpare som vill ta ett holistiskt ansvar för sina elektroniska produkter, säger Gabriella Mellstrand, Marketing and Communication Director på TCO Development.

Den 14 oktober hålls International E-waste Day, ett initiativ som syftar till att minska elektronikskrotets miljöpåverkan och samtidigt spara naturresurser. För att uppmärksamma dagen och öka medvetenheten kring utmaningarna med elektronikskrot tog TCO Development fram ett quiz.

TCO Development är organisationen bakom TCO Certified, världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Vi hjälper organisationer världen över med ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en mer hållbar riktning. TCO Certified omfattar IT-produkter som används på kontor och i datacenter. Våra tuffa krav täcker både miljömässigt och socialt ansvarstagande under hela produktens livscykel och genom oberoende verifiering säkerställs att kraven uppfylls – både före och efter certifiering.

Detta är några av resultaten efter att nästan 2000 personer från 50 länder har svarat:

18 procent tror att den växande mängden elektronikskrot framförallt beror på att vi återvinner i högre grad än tidigare.

Dessvärre kan de ökade volymerna istället härledas till en ökad konsumtion av elektroniska produkter, korta livscykler och bristande möjligheter att reparera produkter.

– Det enskilt viktigaste du kan göra ur ett miljöperspektiv, både för att minska mängden elektronikskrot och växthusgaser, är att använda dina produkter längre. Att använda sin bärbara dator i ytterligare två år kan exempelvis minska utsläppen med upp till 30 procent, fortsätter Gabriella Mellstrand. 

95 procent är medvetna om att elektronikskrot är en risk för människors hälsa.
 
Utan en ansvarsfull återvinning riskerar farliga ämnen i produkterna att läcka ut med både miljömässiga och mänskliga risker som följd.

På frågan om det beräknade värdet av råmaterialet i elektronikskrot, valde drygt hälften av de tillfrågade det rätta svaret som är 55 miljarder Euro. 

Förutom att vara en utmaning med mänskliga och miljömässiga risker, har den nuvarande hanteringen av uttjänta elektronikprodukter även en negativ ekonomisk påverkan. Produkterna innehåller svårtillgängliga och värdefulla resurser som behövs för att möta behovet av framtida produkter. 
 
– Var en del av lösningen. Se till att dina IT-produkter används så länge som möjligt genom att de uppgraderas, repareras eller används av någon annan när de inte längre uppfyller dina behov. Som ett sista steg, om produktens livslängd inte kan förlängas, är det viktigt att den återvinns på ett ansvarsfullt sätt, avslutar Gabriella Mellstrand.
 
Testa dina kunskaper, gör vårt quiz om elektronikskrot här!

Om International E-waste Day
Syftet med International E-waste Day är att uppmuntra konsumenter att återvinna sitt elektronikskrot. Initiativet har utvecklats av WEEE Forum, en internationell organization som arbetar för uppsamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter, tillsammans med fler än 100 av deras medlemmar och intressenter.

Contact
Gabriella Mellstrand
Marketing & Communications Director, Global
[email protected]

Press room
Find more information in our press room.

Toward sustainable IT products

With over 30 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering 11 product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *