Vägledning ska tas fram om kommuners utökade ansvar i det våldsförebyggande arbetet

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen ger Länsstyrelserna och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram information och vägledning till berörda myndigheter, däribland kommuner och regioner, om ansvaret som kommunernas socialnämnder från 1 augusti har att verka för att personer som utövar våld eller andra övergrepp mot närstående ska upphöra med det.

Regeringen lämnade i våras förslag om en ändring i socialtjänstlagen som innebär att det av lagen ska framgå att det till socialnämndens ansvar hör att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Förslaget var en del av propositionen Förebyggande av våld i nära relationer. Riksdagen har bifallit propositionen och lagändringarna träder i kraft den 1 augusti. 

Lagändringarna innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet och ger ett förbättrat skydd för våldsutsatta och personer som riskerar att bli utsatta för våld. 

– Varje gång en man slår en kvinna är det ett misslyckande för hela samhället och ett bevis på att vi har lång väg kvar att gå för att nå jämställdhet. Ett av fyra områden i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. Kommunerna och deras socialnämnder får nu en viktig roll i det arbetet, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.  

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen ska samråda med Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län när de tar fram materialet. 

Kontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi
073- 034 83 38
[email protected]

Nora Suni 
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko 
076-131 24 59

nora.suni@regeringskansliet.se
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *