Valberedning för Brighter AB (publ) inför årsstämman 2021

| 30 november, 2020 | 0 kommentarer

Valberedningen för Brighter AB inför årsstämman 2021 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 30 september 2020 i enlighet med valberedningens instruktion som antogs vid årsstämman 2020. Valberedningen ska utgöras av Brighters styrelseordförande samt representanter för de röstmässigt tre största aktieägarna i bolaget. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att nominera representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant. För fullständig information om valberedningens instruktion, vänligen se det fullständiga förslaget som antogs vid årsstämman 2020 här: Punkt 13 – Förslag till beslut om valberedningsinstruktion.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

  • Brighters styrelseordförande
  • Carl-Adam Drakenberg
  • Nino Armoni
  • Truls Sjöstedt

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f) förslag till ordförande på årsstämman och i förekommande fall och (g) ny valberedningsinstruktion om det bedöms vara nödvändigt.

Aktieägare som önskar framlägga förslag till valberedningen inför årsstämman 17 maj 2021 kan göra detta via e-post till [email protected]. Förslag bör framläggas till valberedningen före den 1 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
[email protected]

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, [email protected], www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *