Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2023

| 7 september, 2022 | 0 kommentarer

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2022 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2023 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

I enlighet med NP3 Fastigheters ”Instruktion för utseende av valberedning” har de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2022 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

– Poularde AB har utsett Lars Göran Bäckvall, VD Poularde AB.

– AB Sagax har utsett David Mindus, VD AB Sagax.

– Länsförsäkringar Fondförvaltning AB har utsett Johannes Wingborg, ägaransvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning.

– Nils Styf, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans 53 procent av rösterna per 31 augusti 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: [email protected] eller med brev till NP3 Fastigheter AB, Valberedningen, Box 12, 851 02 Sundsvall, senast den 2 januari 2023.

Årsstämman äger rum i Sundsvall den 4 maj 2023.

Nils Styf, Styrelsens ordförande, telefon: +46 73 350 60 39, e-post: [email protected]

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2022 uppgick fastighetsbeståndet till 1 893 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 480 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2022 uppgick till 19 213 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.