Valberedning inför Platzers årsstämma 2023

| 14 september, 2022 | 0 kommentarer

Valberedningen i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har bildats, baserat på ägandet i Platzer per 30 juni 2022 och i enlighet med de principer som fastställdes på årsstämman den 23 mars 2022.  Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av  de tre röstmässigt största aktieägarna per 30 juni. Valberedningen ska bland annat lämna förslag inför årsstämman 2023 avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättningar till styrelse och revisorer.

Valberedningen består av:
Charlotte Hybinette (styrelsens ordförande)
Kristina Brandt (Neudi & Co)
Hans Ljungqvist (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän)
Jonas Rosman (Länsförsäkringar Skaraborg)

Valberedningen representerar tillsammans 74 % av rösterna i Platzer.

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 23 mars 2023.

Aktieägare som vill ta kontakt med valberedningen gör det lämpligen via e-post, [email protected] eller via post, Platzer Fastigheter Holding AB,
att: Valberedningen, Box 211, 401 23 Göteborg.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
P-G Persson, vd, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, tel: 0721-27 77 78

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg med ett värde
om 27 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.