Valberedning inför Volati AB:s årsstämma 2018

| 8 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 08, 2017 07:45 CET

Enligt beslut från Volatis årsstämma 2017 ska valberedningen ha minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utgörs av de två till röstantalet största aktieägarna som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman. Aktieägarnas storlek baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:

Carin Wahlén, Wahlén Partner AB, valberedningens ordförande

Carl Gustafsson, Didner Gerge Fonder AB

Karl Perlhagen, styrelseordförande i Volati AB

Årsstämma i Volati AB kommer att hållas 16 maj 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag och synpunkter till Volatis valberedning kan vända sig till valberedningen per e-post [email protected] eller via bolagets postadress nedan, senast den 27 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Perlhagen, styrelsens ordförande, [email protected], 08-21 68 40

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: [email protected], Org nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som efter förvärvet av Akademibokhandeln består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tretton affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *