Valberedning utsedd i Instalco Intressenter AB

| 3 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 03, 2017 08:45 CET

Enligt instruktion antagen vid extra bolagsstämma i Instalco Intressenter AB den 10 april 2017 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av:

  • Peter Möller (utsedd av FSN Capital)
  • Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder)
  • Magnus Skåninger (utsedd av Swedbank Robur Fonder)
  • Olof Ehrlén (styrelseordförande)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Instalco Intressenter AB

Att. Valberedningen

Lilla Bantorget 11

111 23 Stockholm

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 8 maj 2018.

För ytterligare information:

Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco

Telefon 073 509 04 00, e-mail
[email protected]

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök
www.instalco.se
.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *