Valberedningens förslag till Styrelsens sammansättning

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Valberedningen i Recyctec Holding vill presentera följande förslag till styrelsens sammansättning framgent. Beslut fattas på Bolagets Bolagsstämma den 31/5.

Valberedningen har genomfört ett grundligt arbete inför förslaget till ny styrelse i Recyctec Holding AB. Samtal har förts med de nuvarande styrelsemedlemmarna och synpunkter har kommit från aktieägare och andra externa personer.

Valberedningen har haft som målsättning att finna kandidater som samlat kan bidra både till att uppnå de kortsiktiga målen på försäljningsökning och lönsamhet och samtidigt få fram den stora internationella potential som ligger i Recyctecs teknologi och affärsidé. 

Recyctec har en unik återvinningsteknologi och är gott positionerat för att bli en väsentlig aktör, partner och deltagare i flera återvinningsprocesser och gröna marknader med stor potential. Dagens aktiekurs reflekterar inte bolagets potential och Valberedningen – som representerar flera av de största aktieägarna, menar att det finns ett behov för kompetens och nytänkande i styrelsen, som gör att man kan få i gång samarbete och projekt som kan synliggöra de betydande värden som ligger i ovan nämnda teknologi och position.

Valberedningen ser också att i den fas bolaget befinner sig, så rekommenderar valberedningen en mindre, tightare, styrelse. Valberedningen föreslår därmed att styrelsens sammansättning ändras till 4 ledamöter och inga suppleanter.

Med detta som bakgrund rekommenderar Valberedningen att välja en styrelse med stor tyngd inom internationell affärs- och industriutveckling samt ledning av tillväxtbolag med stor potential.

Med tillförsikt och glädje nominerar vi därför följande styrelseledamöter:

Thom Nilsson, Ordförande, nyval
Tore Sylvester Jeppesen, ledamot, nyval
Lars Erik Hilsen, ledamot, återval
Joel Westerström, ledamot, återval

Profilbeskrivningar

Thom Nilsson, Nässjö, är i dag koncernchef på Nevotex AB. Han har många års erfarenhet som VD i flera bolag, och har tidigare lett företag från förlust till vinst. Han har lång internationell erfarenhet från flera branscher. Thom är Civilekonom från Linköpings Universitet.

Tore Sylvester Jeppesen, Köpenhamn, har många års erfarenhet med internationell affärs- och teknologiutveckling inom kemibranschen. Han har också styrelseerfarenhet från flera kemiföretag med stor potential. Tore har en Master of Science i Chemical Engineering från Danmarks Tekniska Universitet och ekonomistudier från Copenhagen Business School.

Lars Erik Hilsen, Drammen, är för närvarande chef för supply chain i Kavli och Q-mejerierna i Norge. Han har mångårig erfarenhet från ledande chefsjobb och har stor kompetens inom att investera, bygga och effektivisera processindustriella företag. Lars Erik har en civilingenjörsexamen från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) och en MBA från BI Norwegian Business School

Joel Westerström, Stockholm, är delägare i Partner Fondkommission och tillför viktig expertis inom ekonomi och finansmarknader och hur man lyckas med ett börsnoterat tillväxtbolag. Joel har en civilingenjörsexamen i industriteknik från Chalmers tekniska högskola förutom nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningens ordförande Bjørn Skjævestad

Inför Bolagsstämman har Ketil Thorsen meddelat att han inte avser att ställa upp för omval. Övriga Ledamöter står till förfogande.

Material till stämman finns på Bolagets hemsida.

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

[email protected]
+46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.