Välkommen till TF Banks nyhetsbrev!

| 7 november, 2017 | 0 kommentarer

ti, nov 07, 2017 16:30 CET

TF Bank fortsätter att utvecklas väl. Den geografiska diversifieringen inom både in- och utlåning fortgår och innebär att bolaget nu står starkare än någonsin. Vi fortsätter att utveckla och förbättra vårt erbjudande löpande för att på så sätt kunna skapa aktieägarvärde.

I delårsrapporten för årets nio första månader kan vi konstatera att tillväxten följer den långsiktiga planen och utlåning till allmänheten har ökat med 19 procent under perioden. Rörelseresultatet för perioden landade på 142,8 MSEK, vilket är en ökning om 22 procent i förhållande till motsvarande period i fjol. Hela rapporten går att läsa genom att
klicka här

I syfte att utvärdera hur våra aktieägare ser på bolaget genomförde vi under september en aktieägarundersökning och jag vill passa på att tacka alla aktieägare som deltog i undersökningen. 

En av slutsatserna från undersökningen är att vi ska bli bättre på att kommunicera mer frekvent och tydligare med våra aktieägare. En åtgärd är därför att vi på en regelbunden basis ger ut ett nyhetsbrev och på så sätt få ut mer information om bolagets löpande arbete till såväl befintliga som potentiella aktieägare.

I nyhetsbreven kommer vi att presentera nyheter och fördjupande information om vårt arbete och den bransch vi verkar i. Vi kommer även att sammanfatta viktiga händelser under den gångna tiden. Vår förhoppning är att nyhetsbreven kommer att vara intressanta för dig och bidra till att du håller dig uppdaterad om TF Bank. Vi har redan tagit stora kliv framåt under 2017 och intentionen är att fortsätta i samma takt. I det första nyhetsbrevet kommer vi att på ett överskådligt sett kommentera resultaten från aktieägarundersökningen, där som sagt en ökad synlighet är en önskan bland våra aktieägare. I nyhetsbrevet finns även en intervju med vår Finanschef Mikael Meomuttel. Han svarar bland annat på varför vi startat verksamhet i Tyskland och hur vi tänker kring den framtida expansionen.

Vidare kan du läsa en kort intervju med vår finlandchef Juho Maanpää. Han berättar om utvecklingen på den finska marknaden och hur TF Bank ska möta den ökade konkurrensen på den finska marknaden.

Till sist länkar vi även till Investerarbrevets intervju med en av TF Banks storägare, Erik Selin. Han berättar där varför han valt att investera i vår bank och hur han ser på den svenska bankmarknaden generellt.

Vår ambition är att genom nyhetsbrevet öka transparensen och på så sätt även förbättra kunskapen om TF Bank och därigenom bli ett starkare bolag för såväl befintliga som framtida aktieägare.

Väl mött!

Declan Mac Guinness, vd TF Bank

Innehållsförteckning:

Du finner alla nyheter på
www.tfbankgroup.se

För ytterligare information, kontakta:

Declan Mac Guinness, CEO, +46 707 22 82 97,
[email protected]

Mikael Meomuttel, CFO, +46 706 26 95 33,
[email protected]

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *