Varbergs Sparbank AB (publ) fortsätter att prioritera arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering

| 14 november, 2017 | 0 kommentarer

ti, nov 14, 2017 11:53 CET

Arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering är ett ämne som ligger högt upp på agendan för alla banker och så även i Varbergs Sparbank. Banken har under det senaste året arbetat intensivt med att höja nivån inom ett antal områden rörande arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering. Arbetet har varit resurskrävande men också lett till stora förbättringar.

För cirka ett år sedan genomförde Finansinspektionen en granskning av bankens arbete mot penningtvätt och terroristfinansiering. Under förberedelserna för besöket och under själva granskningen identifierades ett antal områden där banken behövde höja kvalitén, exempelvis kundkännedomen för vissa kunder och ytterligare förfina riskanalysen.

Banken mottog den 8/11 -17 en slutskrivelse där Finansinspektionen avslutar ärendet.

I delårsrapporten för kvartal tre som publicerades den 20/10-17 beskrev banken ärendet och angav också att en eventualförpliktelse förelåg. Denna eventualförpliktelse bedömer banken upphör i och med slutskrivelsen.

Per Richardsson, Verkställande direktör

Varbergs Sparbank AB (publ)

Besök: Bäckgatan 16-18 , Varberg

Post: Box 74, 432 22 Varberg

Direkt 46 340 666150,
Mobil 46 70 816 68 27,
Vxl 46 340 666000

[email protected]
 

www.varbergssparbank.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *