Connect with us

Marknadsnyheter

Vårdförbundet säger upp samverkansavtalet med region Västerbotten

Published

on

Idag har Vårdförbundet sagt upp samverkansavtalet med region Västerbotten som gällt sedan 2019, över 20 år dessförinnan.  Avtalet omfattar över 3000 medlemmar som arbetar för regionen och som är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Uppsägningen träder i kraft om 3 månader. Efter det avser Vårdförbundet att säkra medlemmarnas inflytande och arbetsmiljö via Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) så att arbetsgivaren fullföljer sitt ansvar. Anledningen till uppsägningen är regionens ovilja att samverka i frågor som handlar om bemanningskrisen och arbetsmiljön för våra yrkesgrupper och medlemmarna i Vårdförbundet.

– Efter år av bristande dialog för arbetsmiljö- och arbetsvillkorsfrågor som rör medlemmar i Vårdförbundet så ser vi nu ingen annan utväg än att säga upp samverkansavtalet med Region Västerbotten. Partsmodellen fungerar inte här eftersom arbetsgivarparten inte lyssnar på oss som företräder medlemmarna, personalen. Det är ett stort misslyckande för Region Västerbotten som arbetsgivare och ansvaret för denna olyckliga situation vilar tungt på dem, säger Jenny Olsson, ordförande för Vårdförbundet Västerbotten.

Samverkansavtal ska vara ett medbestämmande- och arbetsmiljöavtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation och det är dialog och medarbetares inflytande som ska vara basen. Möjligheten att påverka den egna arbetssituationen är en självklar rättighet. Detta sker normalt sett i det dagliga arbetet, genom medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar lokalt och samverkan på verksamhetsnivå. Även centralt representerar Vårdförbundet medlemmarna i samverkan med Region Västerbotten – något som alltså inte fungerat på många år enligt Vårdförbundet.

– Vårdförbundet markerar att ”det är nog nu”, vi kan inte samverka med en arbetsgivarpart som konsekvent slår dövörat till när det gäller medlemmars arbetsmiljö och -villkor. Arbetsgivarens inställning är oansvarig i det krisläge som vården befinner sig i. Detta gäller både lönefrågor och arbetstider. Trots att regionen är i ett mycket knivigt läge och har svårt att bemanna vårdplatserna tillräckligt och med rätt kompetens, så lyssnar man inte ändå inte.

– Nu kommer vi som fackförbund gå tillbaka till grundreglerna som gäller i Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen för att påverka regionen. Det blir mer stelbent för båda parter och inte alltid optimalt. Men vi ser inget annat alternativ. Vi är i ett läge där vi skulle behöva bättre relationer för att i dialog komma fram till lösningar som gör att regionen blir en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och rekrytera personal. Vi är mitt i en vårdkris där vårdplatser stängs på grund av att våra yrkesgrupper och rätt kompetens saknas. Effekten blir att vårdköerna växer för patienterna och risken är att ännu fler säger upp sig, säger Jenny Olsson.

Det avtal som nu är uppsagt är ett samverkansavtal som omfattar såväl den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL (Medbestämmandelagen) samt skyldigheter som regleras AML (Arbetsmiljölagen).

Vårdförbundet har fört dialog med Region Västerbotten i ett försök att förstå vikten av att behålla och rekrytera våra medlemsgrupper. En viktig del är att följa vårt centrala löneavtal, HÖK 22 med uppmaning om rejäla lönesatsningar. Det har dock inte fungerat alls – medan Vårdförbundet yrkade på rejäla satsningar efter tre års skral löneutveckling, landade snittökningen i år på 3,6 procent. Det är alldeles för lite och för sent helt enkelt, regionen måste satsa om man ska ta sig ur bemanningskrisen.

– Vårdförbundet vill ha ett lokalt samverkansavtal med Region Västerbotten, liksom vi har med andra arbetsgivare i Västerbotten, men det är inte möjligt i dagsläget då det förutsätter lyhördhet, att ge och ta. Vi förväntar oss initiativ till en förnyad dialog med regionen framöver om de önskar komma till rätta med den här situationen, och bidra till en bättre fungerande relation med sina medarbetare via oss som fackförbund. Det måste till en riktig dialog, både för personalens och för patienternas skull, säger Mikaela Bergström, vice ordförande för Vårdförbundet Västerbotten.

Frågor som Vårdförbundet Västerbotten driver för medlemmarnas räkning och inte fått gehör för:

  • Hållbara arbetstider och rätt till lagstadgad semester.
  • Långsiktig och hållbar bemanningsplanering för en bra och hållbar arbetsmiljö.
  • Rejäla lönesatsningar på alla våra yrkesskickliga samt särskilt yrkesskickliga medlemmar.
  • Förutsättningar för första linjens chefer att utföra sitt uppdrag samt få en hållbar arbetsmiljö.

Kontakt för intervjuer och mer information:
Jenny Olsson, ordförande Vårdförbundet Västerbotten
[email protected] 070–0886795
 

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RhoVac AB skall genomgå ny noteringsprövning / RhoVac AB will be subject to a new listing process

Published

on

By

(for English version see below) 

Med anledning av det pressmeddelande som RhoVac AB (”Bolaget”) offentliggjorde 2022-12-05, “RhoVac AB genomför villkorat omvänt förvärv av Chosa ApS”, bedömer Spotlight att Bolaget kommer att genomgå en genomgripande förändring och Spotlight har därför beslutat att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav. 

Under noteringsprövningen kommer handeln i Bolagets finansiella instrument fortsatt ske på observationslistan, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall Bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering. 

Ovanstående gäller givet att beslutet om omvänt förvärv fattas på Bolagets extra bolagsstämma    2023-01-11. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: [email protected]

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Page Break 

Press release 2022-12-05 

RhoVac AB will be subject to a new listing process 

With reference to the press release that RhoVac AB (“the Company”) published 2022-12-05, “RhoVac AB genomför villkorat omvänt förvärv av Chosa ApS”, Spotlight considers that the Company will be subject to a farreaching change and Spotlight has therefore decided that the Company shall be subject to a new listing process. The reason for the new listing process is to ensure that the Company fulfills all the listing requirements. 

During the listing process, the Company’s financial instruments will continue to be traded on the observation list. Spotlight will, given approval of the listing, work towards a fast transfer to the ordinary list. If the Company is not able to fulfil the listing requirements, Spotlight will delist the Company. 

Above is dependent that the extra general meeting, 2023-01-11, decides to implement the reverse takeover. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: [email protected]

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Cerenos CIPO kommenterar bolagets starka patentportfölj

Published

on

By

Patentskydd är avgörande för alla bolag i life science-industrin, och det svenska bioteknikbolaget Cereno Scientific utgör inget undantag. Under H2 2022 har bolaget framgångsrikt erhållit patentgodkännanden för sina kandidater för behandling av hjärt-kärlsjukdomar. BioStock pratade med Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer (CIPO) på Cereno Scientific, för att få veta mer om de senaste IP-nyheterna och vilket värde patent har för bolaget.

Läs hela intervjun med Jonas Faijerson Säljö på biostock.se:

Cereno’s CIPO comments on the company’s strong patent portfolio – BioStock

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Artisterna nominerade till P3 Guld 2023

Published

on

By

Nu är nomineringarna klara till P3 Guld 2023. Totalt är 32 artister nominerade och den som har störst chans att vinna pris är Tove Lo – som är trefaldigt nominerad. Dubbelt nominerade är Cleo, Yung Lean, Viagra Boys, Swedish House Mafia, Zara Larsson och Victor Leksell. Från och med idag kl. 10.15 kan svenska folket rösta på sina favoriter i samtliga kategorier. Röstningen stänger 19 december.


Artisterna med flest P3 Guld-nomineringar

För att tydligare spegla dagens musikscen och musikinnehållet i P3, som förändrats de senaste åren, så har Sveriges Radio uppdaterat priskategorierna på 2023 års P3 Guldgala. De tidigare nio kategorierna har omvandlats till sex stycken – P3 Ikon, Årets album, Årets artist/grupp, Årets låt, Framtidens artist och Guldmicken. Nytt är också att antalet nominerade per kategori ökar från fem till åtta stycken samt att genrekategorierna tagits bort. Musik i genrerna rock, metal, dans, hiphop, r&b, pop med flera kan fortfarande nomineras till samtliga av P3 Gulds kategorier.

– Den här galan är inget utan musikfansen. Nu är det helt upp till dem att avgöra vilka av alla dessa fantastiska nominerade som ska prisas, säger Tina Mehrafzoon som kommer att leda galan på Partille arena.

Publiken är med och röstar fram vinnarna i alla priskategorier förutom i Årets Ikon där vinnaren utses av P3:s jury. Röstningen öppnar idag måndag 5 december kl. 10.15 och det går att rösta fram till och med den 19 december kl. 23.59.

– P3 guld är en ärofylld gala som setts på tv många gånger. Det känns otroligt stort att vara nominerade, det är ju inte vad vi hade trott för ett år sedan när vi åkte ut i industrierna på arbetsskift. Ska bli kul att se Göteborg också, inte varje dag man har vägarna förbi där, hälsar Hooja som är nominerade till Årets artist/grupp.

– Jag är så så tacksam för all support jag fått av P3 under det senaste året och den här nomineringen känns så kul! Att få bli så väl mottagen på den svenska pop-scenen är stort för mig. Den här nomineringen sätter stämpeln på allt fantastiskt roligt som har hänt mig det här året jag har släppt musik, säger Paula Jivén som är nominerad till Framtidens artist.

Röstningen sker på https://p3guld.se/

Vinnarna presenteras på P3 Guld som äger rum på Partille arena fredag 27 januari 2023. Galan direktsänds i P3, SVT Play och i appen Sveriges Radio Play kl. 21.00 och i SVT2 kl. 21.45. Programledare är Tina Mehrafzoon.

Nominerade till P3 Guld 2023:

GULDMICKEN

Cleo 
Daniela Rathana 
Håkan Hellström 
Thomas Stenström 
Viagra Boys 
Victor Leksell 
Yung Lean 
Zara Larsson

FRAMTIDENS ARTIST

23 
Casper The Ghost 
Discrete 
Gerd 
L1na 
Miynt 
Paula Jivén 
Stella Explorer

ÅRETS ARTIST/GRUPP

Ant Wan 
First Aid Kit 
Ghost 
Hooja 
Swedish House Mafia 
Tove Lo 
Veronica Maggio 
Yung Lean

ÅRETS ALBUM

Axel Boman – Luz/Quest For Fire 
Cleo – Missaoui 
Deki Alem – Among Heads 
Jonathan Johansson – Om vi får leva 
Miriam Bryant – Ps jag hatar dig 
Swedish House Mafia – Paradise Again 
Tove Lo – Dirt Femme 
Viagra Boys – Cave World

ÅRETS LÅT

Alesso & Zara Larsson – Words 
Hannes & Waterbaby – Stockholmsvy 
Jireel – Mano 
Miss Li – X 
Neiked (Mae Muller, Polo G) – Better Days 
Olivia Lobato – Syrener 
Tove Lo – No One Dies From Love 
Victor Leksell & Einár – Din låt

Pressbilder

Nominerade artister: 

https://sverigesradio.bildbank.nu/sv/delad/ghb167pz1a

Tina Mehrafzoon, foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

https://sverigesradio.bildbank.nu/sv/delad/bbm16wz5ak

För mer information, vänligen kontakta:

Molly Brunner/ILES PR, pressansvarig
[email protected]  
0702 70 70 64

Jonas Westman, redaktionschef för musiken i P3 och P4 och ordförande i P3 Guld-juryn 
[email protected] 
070-854 88 52

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.