Vårdförbundet välkomnar ny samordnare för fler VFU-platser som ett led i att stärka kompetensförsörjningen i vården

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

Det behövs fler platser i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för att studerande på sjuksköterskeprogrammet ska få sin examen och vara väl förberedda inför sina nya viktiga uppdrag. Att regeringen nu tillsätter en utredare för att påskynda det arbetet är välkommet och angeläget, anser Vårdförbundet. ”Det är bra att regeringen och socialminister Hallengren lyssnat på Vårdförbundet i denna ödesfråga”, säger Sineva Ribeiro.

Nu meddelar regeringen att man tillsätter en samordnare och särskild utredare för att studenterna ska få sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i tid. Tillgången till VFU-platser har blivit en flaskhals i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor i hälso- och sjukvården.

 Sjuksköterskor är oerhört efterfrågade och det råder stor brist på deras kompentens i hela landet. Vi välkomnar att regeringen nu prioriterar VFU-platser och vi vill se en nationell reglering som innebär att alla vårdgivare med offentlig finansiering omfattas av kraven på att arrangera VFU-platser, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Den nya samordnaren ska fokusera på tillgången på VFU-platser inom sjuksköterskeprogrammet men problemen finns för flera av bristyrkena inom hälso-och sjukvården. De som valt att utbilda sig till barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och specialistutbildningar behöver också fler VFU-platser för att kunna fortsätta ut i arbetslivet.

– Många vill arbeta inom hälso- och sjukvården och finns det tillräckligt många VFU-platser så kan vi välkomna dem snabbare in i arbete. På längre sikt är detta en del av lösningen för att kunna öppna fler vårdplatser med rätt kompetens, korta vårdköer och få en bättre arbetsmiljö där personal kan få fyra veckor sammanhängande sommarsemester som de behöver och förtjänar, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Regeringens presskonferens tog upp att flera privata vårdgivare inte erbjuder några VFU-platser och att den nye VFU-samordnaren bland annat ska verka för att fler privata utförare tillhandahåller VFU-platser. Något som Vårdförbundet Student krävde i sin VFU-rapport i slutet av maj.

–  Vårdgivarna måste ta sitt ansvar när det gäller kompetensförsörjningen och göra allt de kan för att tillgodose behovet av VFU-platser.  Det måste finnas tillräckligt många VFU-platser för alla de studenter som valt att utbilda sig inom hälso- och sjukvården. Jag vet universitet där de haft stora problem med att få ut hela klasser på VFU. Mitt eget universitet har även uttalat sig om platsbristen och bett oss studenter försöka ha överseende med detta, så problemet är stort, säger Anja Basic, ordförande i Vårdförbundet Student.

Det finns behov av en särskild organisation och funktion kopplad till VFU som är övergripande och med det yttersta ansvaret för studenternas verksamhetsförlagda utbildning exempelvis en Klinisk lektor eller studierektor. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska vara kvalitativ och motsvara de examensmål utbildningen har för att säkerställa kompetensen i vården och samhällets krav på en god, nära och säker vård, säger Anja Basic, ordförande i Vårdförbundet Student.

Handledaren är en nyckelperson för att uppnå en hög kvalitativ utbildning. Handledaren ska ha erfarenhet, handledarutbildning och rätt förutsättningar på arbetsplatsen för att handleda studenter.

Detta ska dock inte utesluta arbetet gällande arbetsmiljön för personalen som faktiskt går som handledare till studenterna. Det spelar ingen roll hur stort man satsar på samordningen om det inte finns tillräckligt med utbildade och engagerade handledare på golvet. Det är mitt medskick till den nya samordnaren som jag hoppas få möjlighet att träffa gällande denna fråga, säger Anja Basic, ordförande i Vårdförbundet Student.

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.