VBG Group antar nya hållbarhetsmål

| 9 september, 2022 | 0 kommentarer

VBG Groups styrelse har antagit nya hållbarhetsmål för koncernen. Målen omfattar perioden 2023 till 2030 och ökar ambitionen för VBG Groups hållbarhetsarbete.

VBG Group står bakom alla 17 av FN:s globala mål. De nya hållbarhetsmålen är utformade för att stödja FN:s mål och för att vägleda koncernen mot en långsiktig hållbar utveckling.

VBG Groups hållbarhetsmål i korthet:

• Växthusgaser (GHG) – 50 % minskning av GHG (scope 1 och 2) till 2030 (referensår 2022)

Minskat avfall – minska farligt avfall med 50 % och den totala mängden avfall med 25 % till 2030

Ansvarsfullt företagande – 100 % av leverantörerna av direkt produktionsmaterial ska underteckna VBG Groups uppförandekod och 100 % av våra toppleverantörer samt våra egna produktionsanläggningar ska vara certifierade enligt ISO 14001 senast 2030

Mångfald och inkludering – VBG Group ska öka andelen kvinnor till minst 30 % 2030, antalet ledare ska följa andelen kvinnor totalt i koncernen och ambitionen är att alltid ha minst en kvinna i ledningsgrupper. Vi har nolltolerans för diskriminering.

Säkerhet – Vårt mål är att inga arbetsrelaterade olyckor ska förekomma och vi verkar för att våra produkter skapar ett säkrare samhälle.

– Jag är mycket glad över att ha de nya nödvändiga hållbarhetsmålen på plats, säger Christina Holgerson, ansvarig för hållbarhetsfrågor inom koncernen. Industrin har en viktig roll att spela och i våra nya mål fokuserar vi än mer på att minska våra värdekedjors miljöpåverkan. Hållbarhetsarbetet är en viktig del i vår strategi framåt och våra nya mål är väl i linje med vårt högre syfte att skapa ett säkrare samhälle.

VBG Groups hållbarhetsarbete redovisas årligen i bolagets årsredovisning och mer information om arbetet finns på www.vbggroup.com

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: +46 521-27 77 67
E-mail:
[email protected]

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.