VD-brev Finepart Sweden AB (publ), december 2021

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Tillväxten i Finepart har ökat väsentligt senaste halvåret och jag bedömer att den kommer fortgå framöver. Vi arbetar nu intensivt med att anpassa oss till de nya förutsättningar som detta skapat. Kundernas krav och våra egna ambitioner driver oss att fortsätta utveckla vår verksamhet som ger kundnöjdhet och därmed ökande intäkter.

Vårt lager av reservdelar omsätts i rekordfart givet större installerad maskinbas hos kunder. Även provskärningar och uppdragsskärningar ökar hand i hand med tillväxten i maskinförsäljningen. Sammantaget ökar samtliga intäktsströmmar.

Med en orderstock på närmare 25 MSEK samt ett kassatillskott på cirka 9 MSEK (efter kostnader) genom TO1, ger detta oss finansiella resurser att anpassa organisationen och leveranskapaciteten till vår nya nivå.  Vi planerar för ytterligare personalrekryteringar för att hantera de ökande uppdragen som kommer under 2022.

När det gäller pågående kundprospekt och inflödet av nya, är det fortsatt Europa och USA som genererar flest möjligheter och vi har därmed planerat att delta på ett flertal mässor, både i USA och Europa under 2022. Ett exempel på detta är att vi under vecka 49 ställt ut på BIOMEDevice i Silicon Valley, Kalifornien.

Utöver detta fortsätter vi utveckla och växa vår digitala marknadsföring som bevisligen har varit effektiv. Ett bevis för detta är att vår i särklass största kund Inbrace, hittade oss genom ett Youtube-klipp.

Just nu pågår ett arbete där vi tillsammans med våra tillverkningspartners jobbar med att förbättra genomloppstider och öka kapaciteten för att kunna leverera större kvantiteter än tidigare. Våra agentsamarbeten har naturligtvis stimulerats och fått energi av den ökande orderingången, så jag ser mycket positivt på framtiden och den fortsatta tillväxtresan för Finepart.

Nästa VD-brev kommer i januari, 2022.

Önskar er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning,

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon:               0707 – 767 768

E-post:                  [email protected]

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.