VD och styrelseledamot utnyttjar teckningsoptioner

| 9 juni, 2022 | 0 kommentarer

News55 AB:s VD och styrelseledamot Fredrik Lundberg och styrelseledamoten Staffan Ekberg har utnyttjat samtliga sina teckningsoptioner för att teckna 153 385 nya aktier vardera i News55 AB. News55 AB tillförs cirka 834 000 kronor. I samband härmed
har Staffan Ekberg avyttrat 36 750 aktier i bolaget till styrelseledamoten Therese Bohlin.

Vid extra bolagsstämma den 14 juni 2019 beslutades om teckningsoptionsprogram i vilket det emitterades 600 000 teckningsoptioner i lika delar till dåvarande styrelsens fyra medlemmar. Varje teckningsoption inom programmet gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 2,78 kr. I enlighet med optionsvillkoren har omräkning av antalet teckningsoptioner och teckningskurs gjorts efter företrädesemission som bolaget genomförde under hösten 2019.

Fredrik Lundberg och Staffan Ekberg är fortsatt kvar i bolaget och har utnyttjat samtliga sina teckningsoptioner vilka efter omräkning ger dem rätt att teckna 153 385 stycken aktier vardera till teckningskursen 2,72 kr.

Staffan Ekberg har via bolag även avyttrat 36 750 aktier i bolaget till styrelseledamot Therese Bohlin genom bolag. Genom utnyttjandet och avyttringen av aktier ökar Staffan Ekberg sitt direkta och indirekta aktieinnehav i News 55 AB från 140 621 aktier till 257 256 aktier. Fredrik Lundberg ökar genom utnyttjandet sitt direkta och indirekta aktieinnehav från 997 928 aktier till 1 151 313 aktier.

Utnyttjandet kommer att medföra en ökning av aktiekapitalet i News55 AB med 108 870,63 kronor från 3 758 445,072 kronor till 3 867 315,702 kronor och antalet aktier och röster i bolaget med 306 770 aktier och röster från 10 590 351 aktier och röster till 10 897 121 aktier och röster, motsvarande en utspädning om cirka 2,8 procent av det totala antalet aktier och röster i News55 AB.

För mer information, kontakta
Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
[email protected] 

Om News55 AB
News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se.
Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension och 2022 lanserades hälsosajten Hälsa55. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Eminova Fondkommission AB som mentor. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2022 kl. 13.45.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.