VD-uppdatering samt redovisning av preliminär omsättning för december 2021

| 11 januari, 2022 | 0 kommentarer

Ecore Group AB redovisar en preliminär omsättning om ca MSEK 3.05 under december 2021. Samma period föregående år uppgick omsättningen till ca MSEK 0.35, en ökning med ca 760%. Portföljbolagen i Ecore Group fortsätter att utvecklas positivt.

MIGO är nu även aktiva i Danmark, där uppmuntrande resultat avseende ’ad testing’ setts. Omsättningen i Danmark förväntas öka och ligga på samma nivåer som i Sverige efter att MobilePay inom några veckor implementerats i den danska webshoppen. Det är MIGO:s ambition att inom kort expandera till Finland samt Norge då bolaget ser likvärdiga intäktsmöjligheter där som i Sverige. Bolaget avser att återkomma med information till aktiemarknaden när MIGO:s tillväxtresa bryter ny mark.

Electronordic har under månaden utfört en lagerflytt vilket påverkat omsättningen gentemot Norge negativt. I övrigt har omsättningen blivit något lidande p.g.a. komponentbristen som råder, vilket gör att bolaget stundvis haft svårt att erbjuda ett attraktivt och kontinuerligt utbud av produkter till konsumenter. Bolaget jobbar febrilt med att lösa denna flaskhals och ser en ljusning i detta avseende. Med detta i åtanke samt med en avtagande handel under julen så står bolaget ändock fortsatt starkt positionerat för ökad tillväxt och expansion.

Övergripande fokus för Ecore Group den närmaste tiden blir att se över samtliga dotterbolag och utvärdera dessa enskilt. Strategiskt kommer detta leda till att vissa bolag avyttras, allt för att effektivisera organisationen och maximera vår bolagsutveckling. Det är i bolagets intresse att gruppen skall utvecklas starkt med en god likviditet och ett positivt kassaflöde. Parallellt med detta mål så fortlöper även arbetet med att expandera de två större bolagen i portföljen, MIGO och Electronordic.

Bolaget kommer framgent inte att uppdatera aktiemarknaden på månadsbasis. Djupare KPI siffror/nyckeltal kommer att presenteras i ett enskilt pressmeddelande som avser ett helt kvartal för att på ett mer rättvist sätt kunna spegla koncernens verksamhet.

Bolaget har som tidigare aviserat en strategi om att växa genom förvärv och vi avser att uppdatera aktiemarknaden med information om diskussioner som fortlöper.

För ytterligare information om Ecore Group, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 890 89 11

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.