VD:s brev till aktieägarna augusti 2021

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Aktiviteten sedan föregående VD -brev den 1 juli har varit hög i Nord Insuretech Group AB. Företaget är nu praktiskt taget skuldfritt, vi har lanserat det första partneravtalet (AmestoAccounthouse), andra avtal genomförs nu kontinuerligt, Pronans Forsikring växer, insiders i styrelsen och ledningen har tagit betydande positioner i aktien, vilket visar hög aktivitet.

Kort sammanfattat

  • Fårö Capital AB tar en betydande position i Nord Insuretech Group AB med 6 576 352 aktier genom att konvertera all utestående skuld till aktier (se PM 19 augusti)
  • Det sista steget mot ett skuldfritt företag har slutförts i samband med konvertering av alla betydande utestående skulder till aktier: cirka 5,5 miljoner kronor omvandlas till aktier (se PM 24 augusti)
  • Nord Insuretech Group AB säkerställde ett konvertibellån, för 6 miljoner kronor, till större ägare i företaget och investerare (se PM 20 juli)
  • Utvalda styrelseledamöter har positionerat sig ytterligare i aktien, inklusive Strategic Investments (styrelseledamot Kim Mikkelsen, se PM 30 juli och 2 augusti)
  • Nord har lanserat företagsförsäkring och privata försäkringar för kunder genom distributionspartnern Amesto AccountHouse AS (se PM 25 augusti)
  • Vårt helägda dotterbolag Pronans Forsikring kommer att rekrytera 6-7 nya resurser 2021 för att hantera tillväxten

Vi är mycket glada över att partners, styrelsen och andra betydande ägare stöder Nord, och genom detta positionerar Nord sig för en sund tillväxt.”, säger Jo Arnstad, styrelseordförande.

Vi publicerade idag halvårsrapporten för 2021, som ger en konkret bild av den turnaround som har genomförts under det senaste året.

https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/rapporter–presentationer

Vi kommer senare att bjuda in till ”kapitaldag” för att ge lite mer information om företaget och vilka förväntningar aktieägarna kan ha för företagets utveckling.

Framåt: Vår turnaround kan vi konstatera att vi kommer att slutföra under 2021, framåt är vårt fokus:

1. Skala tillsammans med våra partners

2. Minska kostnaden per ny kund

3. Se till att den befintliga portföljen förnyas – återkommande intäkter

4. Utveckla attraktiva produkter och tjänster som vi kan leverera till marknaden

5. Kvalitet, genom kundnöjdhet, lönsamhet och korrekt bemanning i alla delar av gruppen

Den bifogade bilden (Products sold) visar ett uppdaterat urval från vår operativa verksamhet 2021, nu med siffror för juni och juli for Pronans Forsikring. Låg aktivitet i juli beror på semester.

 
Jag delar information med marknaden en gång i månaden i form av ett VD-brev. Tidpunkten för VD: s brev är normalt i slutet av varje månad, nästa brev kommer att publiceras i slutet av september.
 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl. 17.25 CET.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: [email protected]se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *