Veterinärbristen sprider oro bland hästägare

| 4 juli, 2022 | 0 kommentarer

Den skriande bristen på veterinärer sätter spår i hela landet, och är sedan länge än tydligare i Norrland där många hästägare har lång väg till akut djursjukvård. Var fjärde hästägare upplever att det inte finns tillgänglig vård i regionen överhuvudtaget. ”Det är inte värdigt vårt land att inte kunna erbjuda trygg djursjukvård i hela landet”, säger Agnes Fabricius på Agria.

– Det är alarmerande och ovärdigt ett land som Sverige med ett historiskt sett starkt djurskydd att inte erbjuda trygg djursjukvård i hela landet. Osäkerheten om hästen får tillgång till djursjukvård har gått så långt att mer än var tredje hästägare i Norrland överväger om de ens vill äga ett djur, säger Agnes Fabricius, vd för Agria Djurförsäkring.

Situationen är djupt oroväckande för djurhälsan och upprätthållandet av svenskt djurskydd där varje djurägare bär ansvaret att skyddad sitt djur mot onödigt lidande. Hälften av hästägarna är oroliga att hästen inte alls ska få tillgång till vård vid behov. Att hinna fram till kliniken i tid vid en akut skada är självklart en utmaning och stor stress för den som måste köra mellan 10–50 mil, och ännu värre för de enstaka fall som har mer än 50 mil.

Det är en komplex situation där vi måste sträva efter att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Här gäller det att våra beslutsfattare inser allvaret i situationen, tar ansvar och snarast sätter in åtgärder, säger Agnes Fabricius, vd för Agria Djurförsäkring.

Agria föreslår därför en rad åtgärder:

Att fördubbla antalet utbildningsplatser är nödvändigt, dagens satsning från regeringen håller inte jämna steg med hästägarnas behov. I väntan på att de nya studenterna gör entré i arbetslivet gäller det att göra det enklare och än mer attraktivt för utländska veterinär att arbeta i Sverige, som exempelvis att tillfälligt tillåta journalföring på engelska och erbjuda en snabbare godkännande process för veterinärer med examina från godkända universitet utanför EU/ESS. Parallellt med det bör beslutsfattarna snarast återinföra övergångsregeln som möjliggjorde för djurvårdare med lång erfarenhet att utföra delar av något mer avancerad vård. Här tappade klinikerna stor del av personalens bidrag i det dagliga arbetet.

Resultatet från undersökningen med norrländska hästägare i korthet:

  • Hälften av hästägarna är oroliga att hästen inte ska få tillgång till vård alls vid behov
  • Nära var tredje hästägare kunde inte boka ett möte med veterinär som önskat, medan ett fåtal fick ingen tid alls, vilket ledde till att hästen blev ännu sämre och i vissa fall fick kroniskt men
  • 40 procent har mellan 10–50 mil till akut veterinärvård och några säger sig ha mer än 50 mil.
  • 35 procent säger sig ha funderat på om de ens vill äga en häst som de inte kan garantera vård vid behov

Under Almedalsveckan i Visby bjuder Agria in till ett panelsamtal om den rådande veterinärbristen. Frågan ska diskuteras tillsammans med ledande företrädare från branschen som exempelvis SLU, Distriktsveterinärerna, Svenska kennelklubben och Sveriges Veterinärförbund.

På uppdrag av Agria genomförde undersökningsföretag Xtreme en undersökning bland 100 hästägare i Norrland början av juni.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.