Vi vill starta brukarrum i Stockholm och Göteborg

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer

För att förebygga smittspridning bland personer som injicerar droger, vill Liberalerna införa brukarrum i anslutning till sprututubytesverksamheter. I morgon besöker hälso- och sjukvårdsregionråden Anna Starbrink L (Region Stockholm) och Pär Lundqvist L (Västra Götaland) Oslos beroendevård för att ta del av de norska erfarenheterna.

– Människor som lever med beroende far illa. För att minska utsattheten och förhindra att människor dör i en överdos behöver vården erbjuda en trygg plats, där det finns kompetent personal som kan ge råd och stöd för hälsan och hjälpa till att häva en överdos. Brukarrum finns och fungerar väl i flera länder, och bör också bli en del av svensk beroendevård. Därför vill vi starta brukarrum snarast möjligt i Region Stockholm, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
 
– Den nya samsjuklighetsutredningens förslag om möjlighet till brukarrum bekräftar det förslag som Liberalerna drivit sedan tidigare. Utredningsförslaget måste snarast bli verklighet. Vi vill kunna öppna brukarrum, enligt norsk modell även i Göteborg. Det handlar ytterst om att rädda liv, säger Pär Lundqvist (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Västra Götaland.

Fakta: Brukarrum

Ett brukarrum är en trygg plats där personer som injicerar droger kan injicera utan att de riskerar ett polisingripande. Där finns vårdpersonal som kan bidra till att tryggare injektionsteknik för att minska risken för smittor och öka möjligheten till kontakt med våren.

Samsjuklighetsutredningen som presenterades i slutet av förra året föreslog bland mycket annat att ”det bör genomföras ett försök med en lågtröskelverksamhet i form av en hälsocentral med brukarrum där narkotika kan intas på ett säkert sätt, samtidigt som till exempel viss somatisk vård, kontakt med psykiatri och socialtjänst, naloxon och hälsorådgivning tillhandahålls.

Brukarrum i Norge

I Oslo har det funnits brukarrum sedan 2005. Antalet brukare har de senaste åren legat jämt kring cirka 900. Det togs knapp 300 överdoser vid brukarrummet 2016 fördelat på 144 personer, men ingen med dödlig utgång. Brukarrum regleras i en särskild lagstiftning.

Brukarrummen ska bidra till ökad värdighet för människor med långvarigt narkotikaberoende genom att erbjuda hygieniska ramar för injicering av narkotika och motivera till mer skonsamma intagssätt. Vidare ska de bidra till ökad hälsomässig trygghet, bland annat förebygga infektioner och smitta och ge fortare hjälp vid överdoser, genom närvaro och tillsyn av hälsopersonal. Syftet är också att bidra till ökad möjlighet till kontakt och samtal mellan den enskilde brukaren och hjälpapparaten med sikte på tvärprofessionell uppföljning och behandling.

De som, innehar en brukardosa narkotika till eget bruk i brukarrumsordningens lokaler eller intilliggande behandlingsrum, kan inte straffas för detta enligt läkemedelslagen. Straffriheten omfattar en brukardosa narkotiska medel som injiceras.

En person har laglig tillgång till brukarrumsordningens tjänster när han eller hon är registrerad som brukare av ordningen. För att bli registrerad som brukare ska personen ha a) ett långvarigt narkotikaberoende och en hälsovådlig injektionspraxis och b) fyllt 18 år (§ 1).

(Fakta från samsjuklighetsuredningen.)

Rasmus JonlundPress- & kommunikationschef08-123 438 [email protected]

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Anna Starbrink finns här https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/i/anna-starbrink–halso–och-sjukvardsregionrad-i-region-stockholm,c2907313

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
stockholm.liberalerna.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.