Viktig och aktiv konstnärspolitik i regionerna

| 10 januari, 2022 | 0 kommentarer

Kulturrådet har skickat en rapport till Kulturdepartementet om konstnärers villkor och de konstnärspolitiska perspektiven i regionerna.

– En slutsats i vår rapport är att regionerna driver en väldigt viktig och aktiv konstnärspolitik som en följd av kultursamverkanmodellen, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. 

Rapporten betonar att kultursamverkansmodellen inte enbart är ett ekonomiskt stöd utan en modell för samverkan. Konstnärspolitik är ett utpräglat samverkansområde med stora möjligheter till ytterligare utveckling. 

Vi visar genom rapporten hur kultursamverkansmodellen fungerar som en viktig plattform för samverkan mellan stat, kommun och region när det gäller gemensamma utmaningar och behov.

Kulturrådet har skickat in tre rapporter under året som bidrar till att synliggöra aspekter av konstnärers villkor. Den första rapporten handlade om arrangörsledets förutsättningar, den andra om MU-avtalets efterlevnad och nu den tredje rapporten som handlar konstnärers villkor i regionerna. Dessa tre rapporter utgör led i arbetet med att öka kunskapen om konstnärers villkor och förbättra dem, dels mot bakgrund av att pandemin påverkat förutsättningarna att vara verksam som konstnär och dels utifrån det grundläggande behovet av att synliggöra konstnärens centrala plats i kulturens ekosystem.

Läs mer
Rapporten

Andra rapporter
MU-avtalets efterlevnad
Arrangörer – uppföljning och kartläggning av förutsättningar

Ytterligare information
Andreas Åberg
Handläggare
08 519 264 84
[email protected]

Helene Oljons
Pressansvarig
08 519 264 25
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *