Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrland?

| 10 september, 2021 | 0 kommentarer

Drygt var tionde kommunpolitiker i Västernorrland har småbarn och kommunerna har en något bättre representation av utrikes födda än rikssnittet. 46 procent av de förtroendevalda är kvinnor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar under året rapporter om vad som utmärker de lokala politikerna i respektive län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Vi vill med rapportserien öka kunskapen om vilka som är lokala förtroendevalda och uppmärksamma hur sammansättning ser ut i förhållande till befolkningen överlag. Genom rapporterna blir det också konkret hur det lokala självstyret fungerar med förtroendevalda som fattar beslut nära medborgarna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Västernorrlands rapport visar att valdeltagandet 2018 generellt sett var högt, liksom i övriga Sverige, både i kommun- och regionvalet. Valdeltagandet skiljer sig från 83 procent i Kramfors till 87 procent i Örnsköldsvik.

94 procent är fritidspolitiker
Västernorrland har 1 152 förtroendevalda, varav 935 kommun- och 217 regionpolitiker. 94 procent av dessa är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. 
I genomsnitt går det 263 invånare per kommunpolitiker och 1 131 invånare per regionpolitiker. Det innebär att Västernorrland har en högre politikertäthet än rikssnittet.

Ladda ner rapporten för detaljerad information om respektive kommun: ”Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrland, 2021”

Fakta
Rapporten om förtroendevalda grundar sig på SCB:s totalundersökning om de förtroendevalda i landets kommuner och regioner 2019. Föregående rapporter kom år 2008, 2012 och 2016.

För mer information kontakta: 
Martin Lidhamn, handläggare, demokratisektionen, SKR 
[email protected], 076-543 01 50

Björn Kullander, handläggare, demokratisektionen, SKR
[email protected], 070-692 45 18

SKR presstjänsten

+46(0)8-452 71 01
[email protected]

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *