Connect with us

Marknadsnyheter

Vinnarna av 2022 Vårdförbundspris, Årets Vårdchef och Årets Studenthandledare kommer ifrån Östersund, Malmö, Uppsala och Skara

Published

on

Årets Vårdförbundspris i samarbete med Folksam går till två vinnare: PD-mottagningen på Dialysen på Östersunds sjukhus i Region Jämtland Härjedalen vinner 250 000 kronor. De delar priset med Jasmine Glantz, omvårdsansvarig sjuksköterska på Onkologen på Skånes universitetssjukhus, som också får 250 000 kronor. Årets vårdchef heter Jenny Grälls och tilldelas 50 000 kronor för sitt ledarskap vid Juliahemmet (Ersta Diakoni) i Uppsala. Ambulanssjuksköterskan Helena Ousbäck från Skara får 25 000 kronor som årets studenthandledare.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det delades ut idag på ”Vårdgalan” i Stockholm som leddes av tv-profilen Patrick Ekwall och där nya sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD) öppningstalade. Sveriges “chefssjuksköterska” eller Chief Nurse Officer, Charlotta George från Socialstyrelsen, talade också på galan.

– Vi vill uppmärksamma medlemmar som arbetar för att utveckla den personcentrerade vården tillsammans med patienter och närstående för att skapa värde i vårdmötet . Medlemmar i Vårdförbundet är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som dagligen är med och bidrar till att hälso- och sjukvården utvecklas och det vill vi uppmärksamma. Chefsmedlemmar och studenthandledare gör också fina insatser i en många gånger tuff arbetsmiljö och de förtjänar verkligen att peppas, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Kontaktuppgifter till vinnarna:

Vinnare av Vårdförbundspriset, 250 000 kronor: PD-mottagningen, Dialysen Östersunds sjukhus, Region Jämtland Härjedalen. Mottagare av priset: Carolina Hasselström, Caroline Andersson, Marie Mark, Marina Förström, Mona Kärrman. Kontaktperson Marina Förström, [email protected], 063-153242

Juryns motivering: ”I en till ytan stor region med bara ett sjukhus är utmaningarna många. För patienter som kan behöva resa 30 mil – enkel resa – för att få vård är det stort att erbjudas behandling i hemmet. Genom att implementera ny teknik i form av en digital plattform, där behandlingar kan utvärderas och justeras på distans, har vår kandidat bidragit till att öka andelen patienter med hemdialys från 15 till 60 procent. Här pratas inte bara om digitalisering – här används möjligheterna för att på riktigt främja en personcentrerad vård. Genom samverkan med njursviktssjuksköterska, kirurg och kommunal vård har regionens dialyspatienter numera fast vårdkontakt, färre sjukhusresor och en ökad livskvalitet. Med mod att säga ”prova” när andra säger ”omöjligt” fortsätter mottagarna av Vårdförbundspriset 2022 mot målet att skapa en egenvårdsenhet som utvecklar dialysvården vidare.”

Vinnare av Vårdförbundspriset, 250 000 kronor: Jasmine Glantz, Cytostatikaprojektet, Onkologen SUS Malmö [email protected], 070-2071128

Juryns motivering: ”Med stort hjärta och mängder av energi har vår kandidat lyckats vända en hel verksamhet – från turbulent till trivsam, från problematisk till personcentrerad. Hon driver projekt och bygger broar mellan kliniker och kolleger som gör det möjligt för svårt cancersjuka patienter att få både effektiv smärtlindring och vård i hemmet, med närhet till anhöriga under den sista tiden i livet. Genom att lyssna på svårt sjuka personers önskemål, genom att tänka utanför boxen och genom att vägra lyssna på ”så har vi alltid gjort”-röster har vinnaren av Vårdförbundspriset 2022 förbättrat livskvalitet, skapat arbetsglädje och sparat resurser. Det är vård på patienternas villkor och kärnan i den personcentrerade vården.”

Vinnare av Årets Vårdchef, 50 000 kronor: Jenny Grälls, enhetschef, Ersta Diakoni, Juliahemmet, Uppsala [email protected], 073-1577440

Juryns motivering: ”Hon är specialist både på livets början och på livets slut. Personcentrerat ledarskap för henne är att se medarbetares svagheter, styrkor och behov. Och att ha förmågan att stötta där och när det behövs. Hon brinner för mellanmänskliga möten och väjer inte för de svåra existentiella samtalen. Hennes styrka är att våga tänka och agera utanför boxen. Hon har varit med och startat ett idéburet äldreboende där kompetent personal, nöjda boende – och deras närstående – tillsammans skapar en vårdmiljö där man trivs. Professionalism, engagemang och arbetsglädje är en kombination som gör att hon inte bara lyckas rekrytera utan också behålla medarbetare. En stolt chef – och vi förstår varför.”

Vinnare av Årets Studenthandledare, 25 000 kronor: Helena Ousbäck, ambulansen Skara kommun, [email protected], arbete: 0511-30889

Juryns motivering: ”På hennes arbetsplats vid ambulansen var man ovan vid att ta emot tredje terminens studenter. Men tack vare ambition, klokskap och engagemang har Årets Studenthandledare gjort deras verksamhetsförlagda utbildning till något extra. Hon var väl insatt i kursmålen, la ner tid på reflekterande handledning och förstod vikten av att låta studenterna själva reflektera. Hon såg till att studenterna fick komma i första hand vare sig det gällde träning på stationen, reflektion över patientfall eller arbete ute på olycksplatser. Hon lyssnade när de behövde dela med sig. Stöttade när det gungade under deras fötter – och såg till att de fick stöd från skolan när något var extra svårt. Tack vare henne har svåra upplevelser kunnat utvecklas till erfarenheter i stället för till trauman. Hennes stöd har fått studenterna att känna sig sedda, viktiga och trygga. Årets Studenthandledare har gjort blivande sjuksköterskor förberedda för vad som väntar i yrket. Och hon har lärt dem vikten av att ta hand om sig själv – både under och efter svåra stunder på jobbet.”

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.