Vitrolifes återköpsprogram avslutat

| 19 juli, 2021 | 0 kommentarer

Vitrolife AB (publ) har under perioden 15 juli 2021 till och med den 16 juli 2021 återköpt sammanlagt 52 568 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Vitrolifes förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP2021. Återköpsprogrammet, som Vitrolife offentliggjorde den 14 juli 2021, är därmed avslutat då det maximala antalet aktier (52 568) har återköpts.

Återköpsprogrammet har genomförts i enlighet med marknadsmissbruks­förordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Under perioden 15 juli 2021 till och med den 16 juli 2021 har aktier återköpts enligt nedan:

2021-07-15:
Aggregerad daglig volym (antal aktier): 26 284
Viktat genomsnittspris per dag (SEK): 434,1554
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK): 11 411 341

2021-07-16:
Aggregerad daglig volym (antal aktier): 26 284
Viktat genomsnittspris per dag (SEK): 434,1478
Totalt transaktionsvärde per dag (SEK): 11 411 141

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Vitrolifes räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Vitrolifes innehav av egna aktier till 52 568 aktier. Det totala antalet aktier i Vitrolife uppgår till 118 195 878 aktier.

Göteborg 19 juli 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: [email protected] Hemsida: www.vitrolife.com/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *