Vitrolifes VD går i pension

| 12 september, 2022 | 0 kommentarer

Idag har Thomas Axelsson, VD och koncernchef för Vitrolife AB (publ), informerat styrelsen om att han har för avsikt att gå i pension och frånträda sin befattning. Därmed initieras omgående arbetet för att finna Thomas efterträdare, en process som kommer att ledas av Jon Sigurdsson, styrelsens ordförande. Thomas kommer att kvarstå som VD och koncernchef för Vitrolife till dess att rekryteringsprocessen har slutförts.

”Sedan Thomas tog över som koncernchef 2011, har Vitrolife haft en imponerande värdeutveckling genom lönsam tillväxt. Hans tydliga ledarskap och enastående engagemang, har varit ovärderligt för kollegor, kunder, partners och aktieägare. Styrelsen och jag vill framföra ett varmt tack till Thomas. Vi avser att göra övergången till hans efterträdare så smidig som möjligt.” säger Jon Sigurdsson.

”Från första dagen i Vitrolife har jag känt en stark passion till att vara delaktig i den skillnad vi gör för människor, när vi hjälper dem att uppfylla drömmen om ett barn. Det har varit en spännande resa tillsammans, och medan jag kommer att sakna energin i affären och alla kontakter, så har jag kommit fram till att det är dags för en ny fas i livet.” säger Thomas Axelsson.

Valencia 12 september 2022
VITROLIFE AB (publ)
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Patrik Tolf, telefon 031-766 90 21

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2022 kl.18.30 CEST.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 150 personer över hela världen.

Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett barn. Vitrolifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: [email protected]
Hemsida: www.vitrolife.com/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.