Connect with us

Marknadsnyheter

VO2 stärker upp styrelsen med Ulrika Saxon – en av Sveriges ledande företagsledare inom media, marketing och tech

Published

on

Ulrika Saxon, tidigare VD för Bonnier Ventures, föreslås som ny styrelseledamot i VO2 Cap Holding AB från och med ordinarie årsstämman i maj, 2023, men kommer från och med den 24 november, 2022, vara adjungerad styrelseledamot. Ulrika har lång och gedigen erfarenhet inom media, marketing och tech, både i Sverige och internationellt. Ulrika har en unik spännvidd i sin professionella bakgrund, där hon verkat över 20 år som VD för en rad olika framgångsrika mediebolag och även haft ett stort antal prestigefyllda styrelseuppdrag bl. a i noterad global miljö. Ulrika Saxon har de senaste 10 åren byggt upp Bonnier Ventures som VD där hon genomfört en omfattande mängd bolagstransaktioner med stor framgång. Ulrika Saxon ersätter Kristina Juhlin som lämnar styrelsen 24 november på grund av att Kristinas nya arbetsgivare inte godkänner externa styrelseuppdrag.

Publiceringsdatum: Stockholm, 8 november, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

VO2 förstärker styrelsen med Ulrika Saxon. Ulrika har i 10 år varit VD för, och byggt, Bonnier Ventures, ett corporate VC-bolag inom Bonnier-sfären. Hon lämnade nyligen detta uppdrag och är numera Senior Advisor för samma bolag. Ulrika Saxon har verkat som VD för en rad olika bolag inom Bonnier AB där hon även ingick i koncernledningen för Bonnier AB under nio år.  Ulrika har genomfört cirka 100 bolagstransaktioner med en bredd från strategiska investeringar i start-ups till majoritetsförvärv. Ulrika har i sina roller som VD och investerare i tech- och mediebolag drivit strategiska tillväxtresor och har stor erfarenhet av både dynamiska entreprenörer och executive management-team. Ulrika innehar ytterligare uppdrag som styrelseledamot för Adlibris, SF Studios, H&H Group samt Bonnier News Business. Ulrikas framgångsrika karriär inom media, marketing, tech, SaaS, e-handel och M&A är otroligt starkt och relevant för det nya uppdraget i styrelsen och för VO2s tillväxtresa.

Ulrika kommer att ersätta Kristina Juhlin som av sin arbetsgivare inte tillåts ha externa styrelseuppdrag.

”I en tid där smarta, kontinuerliga och optimerade lösningar för kundkontakt är avgörande i det komplexa marknadsföringslandskapet, så har VO2 tagit en mycket spännande och unik position. Jag ser fram emot att utifrån styrelseperspektivet arbeta med det starka teamet som bygger tillväxt genom insikter, investeringar och kompetens”, säger Ulrika Saxon.

“Jag jublade högt på kontoret när Ulrika tackade ja till VO2-familjen. Detta är 100% en drömrekrytering. Ulrikas osannolikt imponerande karriär kommer att vara till stor nytta för VO2. Samtidigt är det otroligt tråkigt att Kristina tvingas lämna oss men vi kommer såklart hålla kontakten och jag hoppas att vi i framtiden får tillfälle att på ena eller andra sättet arbeta tillsammans igen”, säger Douglas Roos, Styrelseordförande, VO2 Cap Holding AB (publ).

“På grund av att min nya arbetsgivare inte tillåter externa styrelseuppdrag, måste jag tyvärr avsluta mitt styrelseuppdrag för VO2 Cap Holding AB. Det har varit mycket spännande att vara delaktig i VO2 Cap, som bara är i sin början på sin resa att bli en ledande koncern inom media och tech i Europa. Jag ser mycket fram emot att följa VO2-familjen och det fantastiska arbete Bodil, Douglas och teamet gör, men nu istället på distans”, säger Kristina Juhlin.

För mer information:

Douglas Roos, Styrelseordförande VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 735 21 25

E-mail: [email protected]

Ulrika Saxon, tillträdande styrelseledamot VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 643 60 65

E-mail: [email protected]

Ulrika Saxon, tillträdande styrelseledamot VO2

Om VO2                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marketing och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och intresseföretaget Zalster AB zalster.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, [email protected]

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.