Wallenstam emitterar obligationer om 1 750 Mkr

| 15 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 15, 2017 19:00 CET

Wallenstam har idag genomfört en emission av obligationer fördelat på tre lån om totalt 1 750 Mkr. Det ena lånet om 850 Mkr löper över tre år med en fast ränta om 0,875 %, och det andra lånet om 650 Mkr löper över tre år med en rörlig ränta om 3M STIBOR + 100 punkter. Det tredje lånet om 250 Mkr löper över fem år med en rörlig ränta om 3M STIBOR + 140 punkter. Obligationerna är icke säkerställda.

Obligationslikviden kommer att användas till kommande investeringar samt omstrukturering av låneportföljen.

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm AB. Svenska Handelsbanken och Nordea Bank har agerat emissionsinstitut.

Emissionen har skett inom ramen för det MTN-program (Medium Term Notes) som etablerades den 1 november 2017 och som syftar till att skapa en bredare och mer flexibel kapitalförsörjning. Programmet har en låneram om fem miljarder kronor och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. Svenska Handelsbanken är ledarbank, och Nordea Bank, Svenska Handelsbanken samt Swedbank deltar som emissionsinstitut för MTN-programmet.

För ytterligare information:

Susann Linde, CFO och IR-ansvarig
Wallenstam AB (publ)
tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *