White Arkitekter får uppdraget att utforma Skövde nya krematorium – en byggnad som ger tröst

| 23 september, 2021 | 0 kommentarer

Med gestaltning som varar över tid och med en stor respekt för platsen står det klart att White, efter ett parallellt uppdrag, får utforma det nya krematoriet i Skövde. Med varsam hand har arkitekterna skapat ett förslag som utgår från skogen och den befintliga topografin, och som rymmer både publika rum och välfungerande arbetsmiljöer tillsammans med all den respekt och fridfullhet som platsen kräver. En ljus glänta i skogen för ett sista avsked, men också en plats för stämningsfulla konserter. En plats för alla – oavsett tro, sammanhang och behov.

”Whites krematorium är utformat med den sörjandes upplevelse i centrum och är ett vackert exempel på hur en byggnad som ger tröst kan gestaltas. Krematoriets form är enkel och avskalad, med väggar i ljust tegel som bär horisontella takskivor – i kontrast mot omgivande pelarsal av tall. Ett upphöjt sågtandat tak över ceremonilokal och ugnshall ger byggnaden en anslående siluett på håll och skapar minnesvärda rum inuti byggnaden”. Så lyder omdömet från bedömningsgruppen med representanter från Svenska Kyrkan, Skövde kommun och Sveriges Arkitekter.

Den huvudsakliga uppgiften har varit att gestalta det nya krematoriet, men i uppgiften ingick även att föreslå en plats för byggnaden, och att skissa på den framtida begravningsplatsen. Pelarsalen av tall och gran – den skog som täcker området idag, blir en av de viktigaste förutsättningarna för det planerade krematoriet. Whites vinnande förslag har en utformning gjord i samklang med omgivningarna och skogen, som idag används av både besökare och förbipasserande.

Krematoriet placeras på områdets högpunkt, med flödande ljus och vackra utblickar som erbjuder symboliska tolkningar i en byggnad som i övrigt saknar religiösa attribut. Med de rekreativa inslagen i förslaget länkar krematoriet och begravningsplatsen samman det närliggande sjukhuset och bostadsområdena i närheten.

I de publika delarna av krematoriet har den stora ceremonilokalen en särställning. Ljust gråvitt Columbategel och furu skänker ro och ljus, och detaljer som armaturer och beslag av mässing adderar dignitet. Genom det glasade och veckade taket silas ljuset in genom en gles träpanel, och åstadkommer ett komplext ljusspel. Utformningen och akustiken i ceremonirummet möjliggör också stämningsfulla konserter för till exempel orgelmusik.

Samtidigt som anhöriga ska kunna ta ett sista farväl i lugn och ro, är krematoriet också en arbetsplats där tunga kistor hanteras och mycket höga temperaturer förekommer. Därför har arkitekterna på White i förslaget lagt stor vikt vid att låta rationell logistik samspela med verksamheten, behovet av avskildhet och respekten för de besökandes integritet.

– Ett krematorium är en mycket speciell byggnadstyp som kräver en inlevelse utöver det vanliga. Vi har verkligen arbetat för att vårt förslag ska ge rum åt alla, oavsett om man är besökare, förbipasserande eller arbetar inom verksamheten. Vi är glada att förslaget nu kommer att bli verklighet, säger Ulla Antonsson, ansvarig arkitekt på White.

För mer information:
Ulla Antonsson, ansvarig arkitekt, White
E-post:
[email protected]
Tel: 070 559 37 02

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 700 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.