Wonderful Times Group Delårsrapport Januari – Mars 2022

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Januari – mars 2022

  • Omsättningen uppgick till 19,4 MSEK (22,1).

  • EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (1,9).

  • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -3,9 MSEK (-2,7).

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 1,0 MSEK (1,5).

  • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (1,5).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,34).

VD-kommentar

2022 har inletts med ett kvartal präglat av tuffare marknadsförutsättningar för de branscher WTG är verksamma inom. Nettoomsättningen minskade med 12% jämfört med föregående års historiskt starka Q1. Om man, så här i efterhand, tittar på den mycket starka avslutningen av 2021 kan det ha funnits viss ”bunkringseffekt” hos vissa branschaktörer.

Som vi skrev i vår rapport för det fjärde kvartalet så inleddes året med hög sjukfrånvaro vilket har haft en negativ påver- kan på bolaget under inledningen av året. Omsättningsminskningen förklaras också delvis av att vi vid årsskiftet stängde vår enda kvarvarande butik. Justerat för detta var omsättningsminskningen 9%. Butiken var inte lönsam och resultatet påverkas positivt. Minskningen av antalet anställda är en konsekvens av butiksstängningen.

Trots en tuffare marknad och interna påverkansfaktorer är omsättningen högre än motsvarande kvartal både 2020 och 2019. Viktigt att komma ihåg är också att Q1 normalt står för en mindre del av årets omsättning och resultat.

EBITDA för kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (1,9 MSEK). Positivt är att vi lyckats hålla uppe bruttomarginalen på rimliga nivåer trots globala utmaningar inom frakt, logistik och priser på insatsvaror. Kontinuerliga prisjusteringar görs för att kompensera för högre kostnader.

Resultatet före skatt uppgick till 1,0 MSEK (1,5 MSEK) och resultat per aktie till 0,17 kr (0,34). Som vi tidigare nämnt belastar skatt resultaträkningen from Q4 2021. Detta är så klart en effekt av de senaste årens fina resultatutveckling. Kassaflödet kommer dock inte att påverkas förrän underskottsavdragen är förbrukade.

Marknadsutvecklingen under inledningen av Q2 kan beskrivas som fortsatt återhållsam men stabil.

Vi fortsätter med våra satsningar på framtiden. Investeringar i egna varumärken, internationell expansion, IT-system och optimering av lager och logistik är några exempel. Målsättningen är såklart att bygga ett större och bättre företag. Ett företag med nöjda kunder samt anställda som trivs och utvecklas. Lyckas vi med det så kommer våra aktieägare också att bli nöjda.

Vår goda finansiella ställning skapar trygghet och möjliggör för vår planerade expansion. Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:

  • –  Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%

  • –  Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%

  • –  Soliditet på minst 40%

  • –  Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-70% av vinsten efter skatt

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: [email protected]

www.wonderfultimes.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.