XP Chemistries – Tester kan ge lyft – Mangold Insight Analys

| 12 juli, 2022 | 0 kommentarer

Bioteknikbolaget XP Chemistries som producerar kapsaicin har börjat skala upp sin produktion. En viktig trigger i närtid är att bolaget erhåller EU feed additive godkännande inom marknadsområdet Feed. Bolaget bedöms vara på god väg att erhålla tillstånd givet två lyckade studier och ytterligare kommersiella tester samt ansökan under sommaren 2022. EU har under början av 2022 skärpt regelverket kring användning av antibiotika vid djuruppfödning vilket bedöms kunna gynna XP Chemistries försäljning framgent. 

XP Chemistries hade vid utgången av det första kvartalet cirka 18  miljoner kronor i kassan. Dessutom har bolaget utestående teckningsoptioner med teckning i september som maximalt kan inbringa cirka 57 miljoner kronor. Mangold bedömer att bolaget har en stabil finansiell position att kunna skala upp produktionen och försäljningen av kapsaicin.

Riktkursen sänks från 4,80 till 4,00 kronor per aktie, främst drivet av att bolaget inte lyckats skala upp produktionen i den mån som förutsågs. Däremot var kostnaderna lägre än föregående kvartal vilket tyder på en förbättrad kostnadsstruktur jämfört med prognos. Riktkursen motsvarar en uppsida om över 140 procent.
 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.