Yaytrade ingår partnerskap med modedistributören Welcome

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i april ingått avtal med Welcome AB (”Welcome Agency eller Welcome”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager. Första varumärket som kommer att släppas på Yaytrade är Les Deux.

Welcome Agency är en ledande skandinavisk modedistributör med verksamhet i både Sverige, Norge och Danmark. Idag arbetar Welcome med 14 varumärken där flertalet av dem befinner sig i premiumsegmentet.

Welcome Agency väljer nu att inleda partnerskap med Yaytrade för försäljning av utgående lager och det första varumärket som släpps är Les Deux.

Welcome Agency är en framstående skandinavisk modedistributör. Att inleda partnerskap med Welcome och i start varumärket Les Deux har länge stått på vår önskelista av flera skäl däribland deras breda varumärkesportfölj. Vi ser framemot kommande partnerskap och ser även framtida tillväxtmöjligheter genom flertalet av deras varumärken”, säger David Knape, VD, Ytrade Group AB (publ)

Den första försäljningen av Les Deux beräknas äga rum under Q2 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Knape, VD, Ytrade Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70 999 90 09

Denna information har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ytrade Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Ytrade Group
Ytrade Group (Ytrade) är en svensk fashion tech och eCom-grupp som driver marknadsplatsen Yaytrade. Sedan februari 2022 ingår även e-handelsbolaget Re/Way i Ytrade Group. Den första versionen av Ytrades marknadsplattform lanserades för allmänheten i slutet av 2017. Gruppen har sitt säte i Stockholm, Sverige.

På Yaytrade kan privatpersoner handla premium fashion och livsstilsprodukter från varumärken och bolag som genom Yaytrade säljer ut utgående lager, samples och returer genom digitaliserade ”pop-up butiker”.Bolaget bedriver även försäljning av premium second hand från privatpersoner och influensers där användarna skapar sin egna e-butik där de kan skapa annonser själva eller använda bolagets pick-up service. Yaytrade har en urban användarbas och en utstickande design som b.la plockade hem silver i Svenska Designpriset under kategorin e-handel 2020.Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]
För mer information, se www.investor.yaytrade.com

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Yaytrades avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Yaytrades framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Yaytrade är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Yaytrade anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Yaytrade garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Yaytrade eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.