Connect with us

Marknadsnyheter

Ytterligare investeringar i Vardar Minerals Ltd inför prospekteringsprogrammet 2023

Published

on

Detta är en svensk sammanfattad översättning av Beowulf Mining plc’s engelska pressmeddelande daterat 12 januari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Om tolkningsfrågor uppstår är det den ursprungliga engelska versionen som gäller. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”) (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

12 januari 2023

Beowulf Mining plc

(”Beowulf” eller ”Bolaget”)

Ytterligare investeringar i Vardar Minerals Ltd inför prospekteringsprogrammet 2023

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), mineralprospekterings- och utvecklingsbolaget, meddelar att Bolaget har investerat 250 000 pund i Vardar Minerals Ltd (”Vardar”). Investeringen ökar bolagets ägande i Vardar från 59,5 procent till cirka 61,1 procent. Finansieringen kommer att användas för att påbörja förberedelserna för prospekteringsprogrammet 2023.

Kurt Budge, VD för Beowulf, kommenterar:

“Vardar uppnådde fantastiska prospekteringsframgångar under 2022, då bolaget identifierade ett omfattande mineraliserat epitermalt system med många prospekteringsmål för guld, silver och basmetaller.

”Nästa fas av arbetet kommer att bygga på förra årets resultat och denna investering finansierar förberedelser för borrning, med hål som är planerade för att testa de bästa delarna av vart och ett av prospekteringsmålen. Kostnadseffektiva kartläggnings- och provtagningsprogram kommer också att fortsätta på våra nya licenser, där det redan har identifierats flera anomalier med potential förbasmetallmineraliseringar.

”Vi är särskilt glada över det mycket lovande Red Lead Target, som uppvisar alla viktiga geologiska likheter med den närliggande Stan Terg-fyndigheten och gruvan och som därmed är ett prioriterat mål för borrning under våren 2023.

”Som vi konstaterade i våra tillkännagivanden om Vardar i december är området som undersöks i norra Kosovo mycket lovande, med rikliga indikationer för en utbredd bly-zink-silvermineralisering. De nya licenserna till Vardars portfölj är ytterligare en spännande utveckling för Vardar. Vardars team fortsätter att använda sig av de senaste prospekteringsmetoderna för att identifiera nya möjligheter och bibehålla ett konkurrenskraftigt försprång i regionen.

”Genom den utökade licenspositionen har Vardar etablerat sig som en dominerande markinnehavare i de mycket lovande områdena runt Stan Tergs bly-zink-silvergruva.”

Översikt över prospekteringsprogrammet för 2023

Prospekteringsprogrammet som planeras är fokuserat på provborrning och bygger på den framgångsrika prospektering som genomfördes 2022. Hålen är planerade för att testa de bästa delarna av vart och ett av prospekteringsmålen för att identifiera en potentiell ekonomisk mineralisering

Prioriterade mål för borrprogrammet inkluderar:

  1. Borrning av Red Lead Target för att identifiera potentiell bly-zink-silvermineralisering i samband medhydrotermal breccia i kontaktzoner med marmorenheter;
  2. Djupare borrning vid MP med inriktning på höghaltiga matningsstrukturer vid basen av det högsulfidhaltiga epitermala systemet;
  3. Provborrning längs med strykningen av de bas- och ädelmetallmineraliseringarsom genomträngdes vid MPS.
  4. Borrning vid Gold Ridge-målet söder om MPS.

Andra prospekteringsaktiviteter kommer att omfatta:

  1. Fortsatt jordprovtagning, stenprovtagning, kartläggning, och högupplösta magnetiska drönarmätningar på Shala-licenserna för att avgränsa nya borrmål, och
  2. Vidare planeras tre borrhål med inriktning på porfyr- och litiummineraliseringar i Viti-licensen i sydöstra Kosovo. 

Tidigare pressmeddelanden:

16 december 2022 – Det mycket lovande Vardar bly-zink-silverstråket – Nya licenser

https://mb.cision.com/Main/11673/3685831/1742203.pdf

Nya licenser i Shala East och West har tilldelats och utökar Vardars försprång i detta mycket lovande distrikt.

Världsklassfyndigheten Stan Terg är granne med Vardars Mitrovica-licens (63 miljoner ton med 3,5 procent bly, 2,3 procent zink och 80 gram silver per ton – baserat på tidigare produktion och beräknade återstående reserver med samma halt).

14 december 2022 – Red Lead – mycket lovande prospekteringsmål för bly-zink-silver identifierat

https://mb.cision.com/Main/11673/3684163/1735286.pdf

Fältkartläggningen av Red Lead Target, som definierats av en multielementjordprovtagningsanomali och associerad inducerad polarisationsanomali (”IP”), har identifierat flera mineraliserade trakytkroppar, hydrotermal breccia-, gossan- och marmorenheter, vilket indikerar ett lovande prospekteringsmål som är jämförbart med världsklassfyndigheten Stan Terg-gruvan, som ligger bara två kilometer österut i nordostlig riktning.

21 november 2022 – Borrstart för Majdan Peaks polymetalliska prospekteringsmål i Kosovo

https://mb.cision.com/Main/11673/3669865/1682736.pdf

8 september 2022 – Analys av Majdan Peak har genererat ytterligare övertygande prospekteringsmål vilket ökar den betydande potentialen för ”distriktet”

https://mb.cision.com/Main/11673/3627601/1624304.pdf

Tre diamantborrhål, totalt 644 mi Majdan Peak South (”MPS”) som genomskärt anmärkningsvärda silver-, guld- och basmetallmineraliseringar understryker potentialen för att detta mål med en strykningslängd på 600 m kan hysa en ekonomisk mineralisering.

22 augusti 2022 – Prospekteringsborrning i Kosovo visar på upptäckt av stort polymetalliskt epitermalt system

https://mb.cision.com/Main/11673/3617390/1617143.pdf

Diamantborrning, som bestod av 11 hål om totalt 2 497 meter (”m”), i Majdan Peak (”MP”), identifierade ett stort polymetalliskt epitermalt system med anomala guld-, silver- och basmetallsektioner. Detta betydande metallrika system har sannolikt introducerat bly-zink-silvermineraliseringen i den angränsande Stan Terg-fyndigheten och de omgivande Vardar-målen;

Beowulfs investering i Vardar

Sedan Beowulfs första investering i Vardar i november 2018 har bolaget investerat cirka 3,35 miljoner pund och äger 61,1 procent av Vardar. Vardar ger Beowulf exponering till den mycket lovande prospekteringspotentialen i ”Tethyan Belt”, en viktig orogen metallogen provins för guld och basmetaller.

Under de senaste fyra åren har Vardar-teamet levererat spännande resultat för både Mitrovica-licensen, som har flera prospekteringsmål, inklusive bly, zink, koppar och guld, och även Viti-licensen, som visar potential för koppar-guldporfyrmineralisering och litium.

Ordlista

Hydrotermal omvandling – är en allmän term som omfattar flertal processer genom vilka bergartsbildande mineraler förändras på grund av reaktioner med upphättade vattenhaltiga lösningar längs med sprickor och korngränser.

Inducerad polarisation (IP) – Variationer i laddningsbarhet kan vara diagnostiska, till exempel när man syftar till att karakterisera en mineralfyndighet, där laddningsbarheten för den mineraliserade zonen ofta är högre än värdbergarten. Ofta utförs ett experiment med inducerad polarisation (IP) med likströmsresistivitet, på engelska Direct Current Resistivity (DCR), och därför kallas de ofta för IP-DC-undersökning. Både konduktivitet och laddningsbarhetsfördelning kan återställas från en IP-DC-undersökning.

Granskning av kvalificerad person:

Informationen i detta meddelande har granskats av Chris Davies, en kvalificerad person (”QP”), som är medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy.  Chris Davies har tillräcklig erfarenhet som är relevant för de tekniska uttalanden som presenteras här och godkänner offentliggörandet av den tekniska informationen i den form och i det sammanhang som den förekommer i sin egenskap av QP i enlighet med AIM-reglerna. Davies har besökt Vardars Mitrovica- och Viti-projekt i Kosovo.

Davies har tillräcklig erfarenhet, som är relevant för innehållet i detta meddelande, för att kvalificera sig som en kvalificerad person enligt definitionen av 2012 års utgåva av ”Australasian Code of Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves”.

Davies BSc (Hons) Geology, MSc DIC Mineral Exploration, FAusIMM, är styrelseledamot i Beowulf och är en prospekteringsgeolog/ekonomisk geolog med mer än 35 års erfarenhet inom gruvsektorn.

För frågor:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay 
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company’s current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as ”may”, ”might”, ”seeks”, ”expects”, ”anticipates”, ”estimates”, ”believes”, ”projects”, ”plans”, strategy”, ”forecast” and similar expressions. These statements reflect management’s expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf’s continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecasts.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

UW Health beställer två WasteLog™-system

Published

on

By

University of Wisconsin Hospital and Clinics, UW Health, har beställt två WasteLog™-system till sitt center i Madison. Teamet som arbetar med förebyggande av narkotikasvinn vid UW Health kommer att genomföra en utvärdering av de första två enheterna för att fastställa bästa praxis och arbetsflöden. En framgångsrik utvärdering kommer att leda till ytterligare beställningar av WasteLog™ för andra anläggningar inom UW Health.

WasteLog™ kommer i första hand att användas för verifiering av returnerade narkotiska läkemedel från avdelningar med hög risk och stor användning. Kontroll av läkemedelsavfall är en viktig del i hanteringen av läkemedelssvinn, ett växande problem inom det amerikanska hälsovårdssystemet.

WasteLog™-systemet kommer också att användas för ett pilotprogram med Heliometrics analysprogram. All data från WasteLog™ kommer att tillhandahållas elektroniskt till Heliometrics för att inkluderas i deras algoritmer som används för att upptäcka läkemedelssvinn. Detta tillför data som idag saknas för att komplettera analysen.

”Denna WasteLog™-order ger Pharmacolog en möjlighet att vara en del av ett prestigefyllt universitetssjukhus och tillhandahålla värdefull information för att förbättra sjukhusets program för att förhindra läkemedelssvinn” säger Steve Maiorano, säljchef, Pharmacolog USA Inc.

För mer information kontakta:

Per Persson, VD

E-post: [email protected]
Tel: 073-746 44 61

Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://pharmacolog.com/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via [email protected]

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Invest investerar i Readilys nya snabbtest som testar flera virus på en gång

Published

on

By

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Readily, som utvecklat en ny metod för att ta fram snabbtest för flera olika virus på en gång. I emissionen på totalt cirka 10 miljoner kronor deltar även privata investerare och UU Invest. Pengarna ska användas till att ta fram en första prototyp av snabbtestet.

Under Covid-19 pandemin blev det tydligt att det finns ett stort behov av lättillgängliga, lättanvända och tillförlitliga hemmatest, som direkt kan visa förekomst av virus. Idag är PCR-testet det mest tillförlitliga testet för Covid, men problemet är att det tar flera dagar att få fram resultatet då proven måste skickas till speciella PCR-labb. Många av de snabbtest som finns att tillgå är ingen lösning, då de inte är lika tillförlitliga som PCR-testet.

Nu har nystartade Uppsalabolaget Readily utvecklat en ny metod för snabbdiagnostik av virus med ett första fokus på respiratoriska sjukdomar. Tanken är att ta fram ett snabbtest där man kan mäta flera olika virus på en gång, för att snabbt kunna sätta in rätt behandling. Testet har samma noggrannhet som ett PCR-test, men går att göra snabbt, enkelt och billigt hemma eller på äldreboenden och sjukhus.

Readilys vision är att testet ska användas globalt. På så sätt kan diagnostik av infektiösa sjukdomar bli tillgänglig i hela världen och inte bara i den rika delen. Idag saknar cirka hälften av jordens befolkning tillgång till basal diagnostik av de allra vanligaste infektiösa sjukdomarna.

Testet kommer till en början kunna detektera fyra olika virus – SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och respiratory syncytical virus (RSV) – i ett och samma patientprov.

– Readilys nya snabbtest kan komma att revolutionera diagnostiken av de absolut vanligaste, och i vissa fall dödliga, sjukdomsalstrande virus. Produkten man nu ska ta till marknaden kombinerar PCR-testernas känslighet och specificitet med hemtesternas enkelhet, snabbhet och överkomliga pris, säger Allan Asp, Investment Manager på Almi Invest. Vi ser en stor potential för Readily att nå framgång på denna stora, globala marknad.

Readilys metod bygger på gedigen forskning från en både akademiskt och kommersiellt mycket framgångsrik forskargrupp vid Uppsala universitet med professorerna Masood Kamali-Moghaddam och Ulf Landegren i spetsen. De båda är medgrundare av Readily tillsammans med bland andra serieentreprenören Ove Öhman och Dr. Liza Löf, som nu blir vd i det nystartade bolaget. Hon har en gedigen forskarbakgrund från Uppsala universitet och det är hon som har utvecklat den nya metoden.

– Vi är väldigt glada över denna investering, säger Liza Löf, vd på Readily. Nu kan vi på allvar ta steget från forskning till produkt och börja ta fram vår första riktiga prototyp.

För ytterligare information kontakta
Allan Asp, Investment Manager Almi Invest, tel 070 625 23 02, mail [email protected]
Liza Löf, vd och medgrundare Readily, tel 0706 986 547, mail [email protected]

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom greentech, Almi Invest GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,7 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 700 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Data Ductus och BnearIT vinnare i Försäkringskassans stora it-konsultupphandling i norr – nyrekryterar 40 personer i Luleå

Published

on

By

Försäkringskassan har valt Data Ductus som huvudleverantör av it-konsulttjänster i region norr. Ramavtalet löper över två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning och är värt upp emot 200 miljoner kronor. Leveransen kommer att ske genom Luleåbaserade BnearIT som sedan mars 2022 är en del av Data Ductus. Ett 40-tal nyrekryteringar kommer att bli aktuella.  

Upphandlingen omfattar konsultstöd för bl a systemutveckling, it-arkitektur och utvecklingsledning till Försäkringskassans verksamhet i Luleå och Kalix.  

– Vi är oerhört stolta över att ha tagit hem den här affären i tuff konkurrens med de stora etablerade it-konsultbolagen. Tack vare samgåendet med Skellefteåföretaget Data Ductus i våras har vi nu en stark lokal leveranskapacitet, säger Olov Stenberg, försäljningschef på BnearIT.  

BnearIT har idag ca 40 anställda och kommer genom denna affär att behöva rekrytera ungefär lika många till.   

– Att attrahera duktiga medarbetare är något vi jobbar mycket med. En viktig faktor är att kunna erbjuda intressanta och utvecklande uppdrag och det kommer vi definitivt kunna göra genom denna affär. Ett långt avtal med en myndighet som denna gör oss dessutom till en trygg arbetsgivare nu när ekonomin ser ut att gå in i en lågkonjunktur, säger Ida Ek, konsultchef på BnearIT. 

I ramavtalet finns utrymme för att ta in juniora utvecklare och kompetensutveckla dessa. 

– Det visar att Försäkringskassan inser vikten av att utveckla talanger lokalt och att de tar ansvar för att behålla kompetensen i Norrbotten. Vi har ett bra samarbete med Luleå tekniska universitet och hoppas genom den här affären kunna rekrytera, skola in och få studenterna att stanna i Luleå, avslutar Ida Ek. 

Ramavtalet börjar gälla den 1 februari 2023.

För mer information, kontakta:

Olov Stenberg, försäljningschef BnearIT, [email protected], 070-420 02 80  

Ida Ek, konsultchef BnearIT, [email protected], 073-042 38 96 

Frida Göthager, Marknadschef Data Ductus, [email protected], 0910-73 23 21

Om Data Ductus 

Data Ductus är ett svenskt it-konsultbolag i stark tillväxt med omkring 300 anställda. I nära samarbete med sina kunder och partners levererar man lösningar inom digitalisering och automation till företag och organisationer över hela världen. Koncernen har verksamhet i USA, Europa och Asien. I Sverige har man kontor Luleå (under varumärket BnearIT), Skellefteå, Uppsala och Malmö. www.dataductus.com

Om BnearIT 

BnearIT är ett genuint företag inom systemutveckling med ett 40-tal passionerade, effektiva och jordnära it-experter. BnearIT startade i Luleå 2002 är sedan 2022 en del av Data Ductus-koncernen. Hos BnearIT klappar hjärtat för Norr- och Västerbotten, därför är det naturligt för dem att inte bara utveckla it-system, utan även samarbetspartners, medarbetare och hela regionen. www.bnearit.se

Om Försäkringskassan 

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter med cirka 14200 medarbetare. Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen i Sverige. Socialförsäkringen är samhällets ekonomiska trygghetssystem. Inom socialförsäkringen finns förmåner som täcker olika behov under livet. Ytterligare information om Försäkringskassan och dess uppdrag finns att tillgå via myndighetens hemsida www.forsakringskassan.se 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.