Connect with us

Marknadsnyheter

20 000 strokefall – många oupptäckta förmaksflimmer

Published

on

Siffror från Riksstroke visar att fler än 20 000 personer drabbades av stroke 2021. Av dessa hade nästan 6 000 förmaksflimmer och en fjärdedel av dessa upptäcktes inte förrän stroken redan inträffat.

Enligt Riksstroke, som varje år samlar in data om stroke från svenska sjukhus, hade 5 664 patienter 2021 konstaterat förmaksflimmer. 1 416 av dessa förmaksflimmer upptäcktes inte förrän vid vården på sjukhuset.

– Genom tidigare upptäckt av förmaksflimmer skulle fler liv kunna räddas och sjukdom undvikas med rätt behandling. Ett stort problem är att man idag sällan utreder förmaksflimmer i primärvården, utan bara inne på sjukhus. Detta gör att många fall av förmaksflimmer upptäcks först när patienten redan drabbats av stroke. Vi vet dessutom att det förutom de konstaterade fallen finns många förmaksflimmer som aldrig upptäcks, säger Mats Palerius vd för Zenicor Medical AB.

Idag lever ungefär 430 000 svenskar med förmaksflimmer, den vanligaste hjärtarytmin, vilket är en vanlig orsak till stroke. Av dessa beräknas 100 000 vara oupptäckta. Enligt Hjärt-Lungs årliga flimmerrapport har vissa regioner i landet en hög andel oupptäckta förmaksflimmer, på flera håll nästan 50 procent. 

– Det största problemet för att diagnostisera förmaksflimmer ligger i avståndet till patienten. Den vanligaste metoden för att hitta flimret idag är att fästa elektroder som mäter hjärtrytmen på patienten under några få dagar, vilket innebär besök på sjukhus. Detta är ineffektivt för både patienter och vårdpersonal, säger Mats Palerius.

En lösning för att öka antalet patienter som undersöks för förmaksflimmer är att skapa större närhet till patienten där de ges möjlighet att mäta sin hjärtrytm redan i primärvården.

– Region Värmland implementerade för några år sedan en metod, där utredningen görs via den lokala vårdcentralen och patienten själv mäter hjärtrytmen hemifrån. På fyra år tredubblades antalet patienter som fick tillgång till utredning. I Finland och Storbritannien har man kunnat visa att antal diagnosticeringar av förmaksflimmer ökat kraftigt med samma metod, säger Mats Palerius.

I april 2022 gav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nationellt godkännande till Region Värmlands modell för att upptäcka förmaksflimmer.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60 ,
[email protected]  

www.zenicor.se

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.