#21-79   Företrädesemission i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

| 25 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 16 augusti 2021, beslutade styrelsen i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (”Bolaget”) den 24 augusti 2021 att genomföra en nyemission av A-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets A-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 augusti 2021. Första dag för handel i Bolagets A-aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 augusti 2021. Avstämningsdag är den 31 augusti 2021.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt av serie A för varje (1) innehavd aktie (oavsett aktieslag). En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nya aktie av serie A. Teckningskursen är 1,30 SEK per A-aktie.

Teckning av aktier av serie A ska ske under perioden från och med den 2 september till och med den 16 september 2021. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME Sweden från och med den 2 september till och med 13 september 2021. Handel i betalda tecknade A-aktier kommer att ske från och med den 2 september 2021 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 27 augusti 2021.
 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden TRA

Kortnamn: FBM TRA

ISIN-kod: SE0016786990

FISN-kod: FUNDEDBYME/SUBS RTS NL PD

CFI-kod:RSSXXR

Första dag för handel: 2021-09-02

Sista dag för handel: 2021-09-13

Instrument-ID: 8CH1

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 20 074 578

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden BTA

Kortnamn: FBM BTA

ISIN-kod: SE0016787006

FISN-kod: FUNDEDBYME/SH A

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2021-09-02

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 8CH2

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 20 074 578

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt

08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *