#22-68 Beslut om avnotering av aktierna i Curira AB

| 2 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att avbryta omnoteringsprocessen för Curira AB (”Bolaget”) och avnotera Bolagets aktier från Nordic SME.

Bolagets aktier har sedan den 18 januari 2021 handlats under observation efter att Bolaget beslutat om att avveckla dess dåvarande verksamhet. I samband med detta beslutade NGM att Bolaget skulle genomgå en ny omnoteringsprocess som villkor för dess fortsatta notering.

Den 11 oktober 2021 uppdateras observationsnoteringen efter Bolaget meddelat att Curira AB skulle förvärvas genom ett s.k. omvänt förvärv. Till följd av förvärvet ålades bolaget av NGM att genomföra en omnoteringsprocess.

Syftet med omnoteringsprocessen är att säkerställa att Bolaget efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat ägare, ledning, styrelse samt finansiering. Bolaget ska i dessa fall upprätta och offentliggöra ett informationsmemorandum avseende verksamheten efter den genomförda affären.

Den 20 juni 2022 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande där det framgick att IVO beslutat om att återkalla Bolagets tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans för ett flertal dotterbolag då myndigheten bedömde att bolagen och dess företrädare inte uppfyllde kraven på lämplighet. Till följd av detta fattade NGM beslut om att avbryta handeln i Bolagets aktier.

Den 27 juni 2022 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande där förvaltningsrätten beslutat att inhibera IVO:s beslut. Till följd av detta fattade NGM beslut om att återuppta handeln i Bolagets aktier under förnyad observation.

Den 27 juli 2022 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande där kammarrätten beslutat att upphäva förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Till följd av detta fattade NGM beslut om att återigen avbryta handeln i Bolagets aktier.

Den 28 juli 2022 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande där Bolaget ansöker om rekonstruktion för dotterbolagen till följd av kammarrättens beslut.

Den 1 augusti 2022 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande där högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte bevilja dotterbolagen prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition står därmed fast.

NGM har gjort bedömningen att de omständigheter som föranledde placeringen under observation fortsatt föreligger och till följd av det ovan beskrivna händelseförloppet har NGM har beslutat att avbryta omnoteringsprocessen eftersom det saknas förutsättningar för att slutföra omnoteringsprocessen inom överskådlig tid.

Handeln i Bolagets aktier kommer inte att återupptas.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Curira B
Kortnamn: CURIRA B
ISIN-Nummer: SE0009805401
Sista dag för notering: 2022-08-02
Instrument-ID: 3RLL
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt 08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.