Connect with us

Marknadsnyheter

7 av 10 skottar inte sina tak – trots risk för takskador

Published

on

Senaste dygnen har stora mängder snö fallit över Sverige. Skottas inte snön bort från taken riskerar det att leda till omfattande skador med kostsamma renoveringar som följd. Trots det har fler än 7 av 10 husägare aldrig skottat sina tak.

Efter senaste dygnens kraftiga snöfall ligger nu snön både tjock och vit på taken. Lokalt har uppemot 50 centimeter snö fallit. En kubikmeter vindpackad nysnö väger 200 kg och skottas den inte bort från taken riskerar taket att skadas. Trots risken för takskador väljer hela 72 procent av svenskarna att inte skotta sina tak, det visar en ny undersökning från takrenoveringsföretaget Vesivek. 

–  Det är oroande siffror. Snöns vikt kan orsaka belastningsskador på taken, men den kan också orsaka frysskador och vattenläckage. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på snömängden på taket och vilken vikt ditt tak klarar, säger Jani Jylhä, vd på takrenoveringsföretaget Vesivek.

Det finns regler för hur mycket belastning ett tak ska klara, vilket regleras av Boverket. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att detta efterföljs och om en fastighet tar skada vid för tunga snömassor gäller inte försäkringen. Samtidigt är det viktigt att vara försiktig när man skottar snö på taket – fel teknik kan nämligen skada taket.

– Man ska använda en plastskyffel och spara ungefär en decimeter snö så man inte riskerar att skada taket. Det bästa är att använda sig av den så kallade osthyvelprincipen. Den innebär att man skottar snön uppifrån och ner i lager i stället för att ta bort stora sjok åt gången, vilket kan skapa en snedbelastning, säger Jani.

Viktigt med säkerhet

Att skotta snö på taket är inte ofarligt. Varje år skadas över 1000 människor vid takskottning i Sverige, främst genom att de faller ner från stege eller tak.

– Många slarvar med taksäkerheten och förstår inte hur halt det kan vara på snön, särskilt när det töar. Man bör använda en säkerhetslina och gärna vara två personer som hjälps åt, säger Jani.

Vad gäller vid snöskottning på tak – viktigaste tipsen

  • Använd osthyvelsprincipen när du skottar
  • Lämna en decimeter snö för att skydda taket
  • Montera snörasskydd
  • Tänk på säkerheten – använd alltid fallskydd om du arbetar på tak
  • Kontakta en expert om du är osäker

Om undersökningen:
Undersökning genomfördes under februari 2023 av PFM Research på uppdrag av Vesivek. 2100 takägare över 18 år har svarat genom en internetpanel. Resultat är riksrepresentativt.

Län Brukar du skotta snö på ditt tak?
Ja, det gör jag oftast/alltid själv Ja, jag tar oftast/alltid in hjälp för det Nej, det har jag aldrig gjort
Hela Sverige 22% 7% 72%
Stockholm 19% 11% 70%
Uppsala 20% 9% 71%
Södermanland 19% 8% 73%
Östergötland 15% 4% 81%
Jönköping 17% 5% 78%
Kronoberg 10% 2% 88%
Kalmar 20% 3% 77%
Gotland 11% 2% 86%
Blekinge 6% 7% 87%
Skåne 12% 9% 79%
Halland 8% 3% 89%
Västra Götaland 14% 5% 81%
Värmland 18% 9% 73%
Örebro 19% 2% 79%
Västmanland 14% 3% 83%
Dalarna 17% 7% 76%
Gävleborg 38% 7% 55%
Västernorrland 37% 11% 51%
Jämtland 49% 4% 46%
Västerbotten 46% 14% 40%
Norrbotten 42% 12% 46%

För mer information, vänligen kontakta: 
Jani Jylhä
Vd Vesivek Sverige AB
073 917 32 00
jani.jylha@vesivek.se

Om Vesivek:
Vesivek är Nordens största takrenoveringsföretag. Vi renoverar över 5 000 villatak per år och har sedan starten för 29 år sedan utfört mer än 50 000 takrenoveringar i Sverige och Finland.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tre abstrakt om OXC-101 utvalda för posterpresentationer på AACR 2023

Published

on

By

Oxcia AB (publ) rapporterar idag att tre abstrakts om OXC-101, Oxcias kliniska kandidat för cancer, har valts ut för posterpresentationer vid American Association for Cancer Research (AACRS) årsmöte i Orlando, Florida, 14-19 april, 2023 . Abstrakten rör den första rapporten om OXC-101 kliniska säkerhet, ytterligare förståelse av den breda anti-cancereffekten och verkningsmekanismen och kommer att publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research.

Många cancerformer lider av oxidativ stress och höga nivåer av endogen oxidativ DNA-skada. Enzymet MTH1 skyddar cancerceller från oxidativ DNA-skada genom att förhindra inkorporering av oxiderade DNA-baspar. OXC-101 är en dubbelverkande mitotisk hämmare och MTH1-hämmare, det vill säga en mitotisk MTH1-hämmare, som stoppar cancerceller från att dela sig, orsakar mer oxidativ stress och oxidativ DNA-skada, och dödar därigenom cancerceller. OXC-101 utnyttjar effektivt den höga nivån av oxidativ DNA-skada i cancerceller.

Det första abstraktet sammanfattar rapporten om den gynnsamma säkerhetsprofilen för OXC-101 i MASTIFF-studien (MTH1, A Phase I, Study on Tumors Inhibition, First-in-Human, First in Class) (Titel: (fruitt översatt från engelska) OXC-101 visar gynnsam säkerhetsprofil i First-in Human fas 1-studie av patienter med avancerad solid cancer Författare: Jeffrey Yachnin, Lars Ny, Teresa Sandvall, Kumar Sanjiv, Martin Scobie, Björn Platzack, Pawel Baranczewski, Olof Breuer, Vassilis Gorgoulis, Ioannis S Pateras , Maria Klockare, Austin Smith, Ulrika Warpman Berglund, Thomas Helleday). MASTIFF är en First-in-Human fas 1-studie, med det primära syftet att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för OXC-101 hos patienter med avancerade solida maligna tumörer. Alla patienter hade progressiv, stadium 4 sjukdom med palliativ vård eller deltagande i kliniska prövningar som enda behandlingsalternativ. AACR-posterpresentationen äger rum tisdagen den 18 april 2023, kl. 9.00–12.30. Abstraktet (nummer CT182) kommer att publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research fredagen den 14 april 2023.

Det andra abstraktet är relaterat till den ytterligare förståelsen av den underliggande verkningsmekanismen för OXC-101 och de breda och cancerspecifika effekterna i solida cancerformer. (Titel (fritt översatt från engelska): OXC-101 dödar cancer genom att störa mikrotubulus polymerisation och hämma MTH1. Författare: Ulrika Warpman Berglund, Helge Gad, Ann-Sofie Jemth, Oliver Mortusewitz, Lars Brautigam, Kumar Sanjiv, Juha Rantala, Thomas Helleday). AACR-posterpresentationen äger rum måndagen den 17 april 2023, kl. 9.00-12.30. Abstraktet (nummer 1569) kommer att publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research fredagen den 31 mars 2023.

Den tredje presentationen stödjer den föreslagna verkningsmekanismen för OXC-101 och visar en förbättrad effekt av OXC-101 i kombination med andra föreningar som stoppar cancercellscykelprogression och DNA-reparation, såsom DNA-PK-hämmare (Titel (fritt översatt från engelska): DNA-PK-hämning ökar den cancerspecifika cytotoxiciteten hos MTH1-hämmare och mikrotubulitoxiner  Författare: Akhilesh Nagesh Danda, Helge Gad, Martin Scobie, Thomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Kumar Sanjiv). AACR-posterpresentationen äger rum onsdagen den 19 april 2023, kl. 9.00–12.30. Abstraktet (nummer 6204) kommer att publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research fredagen den 31 mars 2023.

”Vi är mycket glada över att kunna presentera kliniska First-in-Human säkerhetsdata för OXC-101 samt nya prekliniska data som stödjer OXC-101 unika dubbla verkningsmekanism och breda anti-cancereffekt vid AACRs årliga möte, en av de största konferenserna för cancerforskning.” säger Ulrika Warpman Berglund, vd på Oxcia.

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Telefon: +46 (0) 73 270 96 05

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

Continue Reading

Marknadsnyheter

Vd-brev mars 2023

Published

on

By

Bästa aktieägare,

Vi har ett intressant 2023 framför oss! Fokus för bolaget har under de senaste åren varit att följa och leverera utefter den tillväxtagenda som formades under 2019. Under pandemin och efterföljande orostider har vi tvingats till att anpassa oss, men vi har varit måna om att inte släppa taget om den plan som tillväxtagendan legat till grund för.

Under hösten 2022 har vi byggt upp en stabil orderbok. Riktigt bra och nödvändigt för att vi ska få en god organisation som möjliggör vår planenliga produktivitet och förbättrad omsättningshastighet av inkomna ordrar. Till detta har vi format en projektstruktur som arbetar nära marknad och sälj. Vi har också en bra balanserad produktportfölj som formas och anpassas i våra strategiska affärsprojekt. Orderingången och ordervärdet har under de inledande månaderna legat i linje med våra prognoser. Historiskt vet vi att de inledande månadernas orderingång är något lägre då flera offerter omsätts till ordrar sent under fjärde kvartalet och skapar orderbok för det nya året. Vi ser en successiv ökning av offertstocken och jag hoppas skapa en stark orderingång kommande period.

Som jag tidigare skrivit så betraktas det omfattande AVINOR-projektet numer som en potentiell affär där vi förväntar oss en upphandling. I SOLAS-projektet tar vi viktiga kliv framåt och trots att det kan uppfattas ta tid så ligger ambitionen fast, att lyckas med den viktiga pusselbiten att nå en certifiering och därigenom kunna nå en större marknad.

I våra nära distributörssamarbeten ser vi nu fram emot att lansera nytt marknadsmaterial för våra senaste plattformar ElEcoRunner (ElEcoDrive) och SeaRanger. Marknaden visar ett stort intresse för dessa produkter och vi skapar bästa möjliga förutsättningar för vårt distributörsnätverk att komma till avslut i affärer. Vi har till följd av omvärldsläget sett ett ökat intresse för våra X-plattformar (GuardRunner X och SeaRanger X), SeaRanger skapar även inom detta segment ett unikt erbjudande då plattformen möjliggör ökad lastkapacitet med samma flexibilitet, manövrerbarhet och framkomlighet som våra mindre plattformar. Vi tar även inom detta segment initiativet med intressanta samarbeten och marknadsmaterial.

Under andra kvartalet kommer vi lansera våra produkter i både Filippinerna och Malaysia. I Filippinerna pågår planering för demo- och marknadsaktiviteter i samband med att vi är på plats för uppstart och utbildning. I Malaysia kommer det under våren genomföras viktiga demoaktiviteter med den GuardRunnerX-enhet som är på väg till vår distributör. Även i Malaysia kommer vi närvara med personal i samband med uppstart.

Med en stabil orderbok, dimensionerade produktionsresurser och kontinuerlig orderingång så ser 2023 onekligen intressant ut.

Henrik Hartman, CEO

För mer information:                               

Telefon +46 (0)303-23 07 00
info@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Solwers Oyj publicerar årsredovisning och -rapport för 2022

Published

on

By

Solwers Oyj publicerar årsredovisning och -rapport för 2022 

Solwers Oyj pressmeddelande 31 mars 2023

Solwers Oyj:s har publicerat årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2022 på finska och engelska. Dessutom har en digital årsrapport publicerats på svenska, engelska och finska.

Materialet bifogas i detta pressmeddelande och finns även på Solwers webbplats på engelska https://solwers.com/for-investors/reports-and-presentations/. Den svenska årsrapporten finns på solwers.com/se/om-solwers/.

Solwers Oyj
Styrelsen

 

Om Solwers

Solwers erbjuder mångsidiga planerings- och projekthanteringstjänster via sina 24 operativa bolag i Finland och Sverige, och sysselsätter nästan 600 specialister. Bolagen är specialiserade på arkitektur, teknisk konsultation, logistikkonsultation, miljötjänster, projektledning och -övervakning samt tillhandahållande av digitala lösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.