Connect with us

Marknadsnyheter

ABB först med att uppnå eftersträvad IE6-hypereffektivitet med magnetfria motorer

Published

on

  • Den beprövade synkrona reluktansmotorn (SynRM) är den första magnetfria konstruktionen som uppnår IE6-hypereffektivitet – en eftersträvad effektivitetsnivå som enligt ABB har 20 procent lägre energiförluster jämfört med liknande IE5-motorer
  • SynRM-motorerna utan magneter ingår i ett omfattande teknikutbud. Det inkluderar även permanentmagnetmotorer (PM) och magnetassisterade SynRM-motorer (PMaSynRM), som kan användas för många olika applikationsbehov

ABB är den första tillverkare som erbjuder den eftersträvade IE6-effektiviteten i en magnetfri SynRM-konstruktion. Det är den senaste utvecklingen av den väl beprövade SynRM-tekniken som ABB var pionjär med 2011. Dessa motorer är attraktiva för innovativa kunder som vill framtidssäkra sin maskinpark genom att anpassa den till marknadens högsta nivå av energieffektivitet. Tidiga användare av IE6-hypereffektiva motorer kan dra fördelar av lägre energikostnader och högre produktivitet och samtidigt överträffa nuvarande hållbarhetsmål.

”Motordrivna system i industrianläggningar är stora energislukare, och därför finns det en enorm potential att minska utsläppen och uppnå klimatmålen genom att maximera deras effektivitet. Våra nya magnetfria SynRM-motorer, som uppnår de effektivitetsnivåer som förväntas för framtida IE6, lyfter också energibesparingarna till en ny nivå”, säger Stefan Floeck, divisionschef för IEC lågspänningsmotorer på ABB Motion. ”SynRM är ett utmärkt exempel på det engagemang för innovation som ligger i vårt DNA. Eftersom IE6 SynRM har samma storlek som motsvarande IE3-induktionsmotor är det enkelt och okomplicerat att byta ut äldre motorer. Det gör det möjligt för kunder att uppgradera till moderna, högeffektiva produkter för att framtidssäkra sin verksamhet i en värld med fluktuerande energikostnader.”

ABB:s breda utbud av SynRM-motorer har satt riktmärket för magnetfri design. Motorernas effektivitet har utvecklats från IE4 till de IE5-versioner som lanserades 2019. IE6 betraktas som nästa logiska steg som visar SynRM-teknikens kapacitet och tekniska överlägsenhet. Trots att ingen officiell, allmän branschstandard har utarbetas ännu, har varje högre IE-klass hittills inneburit 20 procent lägre energiförluster än den föregående. ABB fortsätter på den vägen med IE6 SynRM.

SynRM förenar prestandan hos permanentmagnetmotorer med enkelheten och servicevänligheten hos induktionsmotorer, vilket ger hög energieffektivitet som garanterar kort återbetalningstid. Rotorn har varken magneter eller lindningar och får praktiskt taget inga effektförluster. Konstruktionen kräver inte heller några sällsynta jordartsmetaller och har ett brett användningsområde tack vare det stora utbudet av passande frekvensomriktare (VSD) som ger de nödvändiga kontrollmöjligheterna.

ABB:s SynRM-motorer ingår i ABB:s EcoSolutions™-serie för kunder och partner som kan göra mer hållbara val genom den ökade transparensen om varje produkts cirkulära värde och miljöpåverkan. Det borgar för ett informerat och ansvarsfullt beslutsfattande. Produkterna i serien uppfyller ett antal fastställda nyckeltal i ABB:s ramverk för cirkularitet och har en miljöproduktdeklaration enligt ISO 14025 typ III som är verifierad av en extern tredje part.

De magnetfria SynRM-motorerna är bara en del i ABB:s omfattande premiumsortiment av högpresterande motorer som bygger på 140 års expertis, vilket garanterar maximal tillförlitlighet kombinerat med ett åtagande om hållbarhet. ABB inser att en enda teknik inte är svaret på alla kunders behov och strävar därför efter att behärska alla motortekniker. Det är därför som ABB, förutom SynRM, även kan uppnå förväntade nivåer för framtida IE6-effektivitet med PM- och PMaSynRM-teknik – en hybridteknik som förenar SynRM-utförandet med permanentmagnetens ”extra skjuts”. ABB kan erbjuda den rätta lösningen baserad på ett omfattande utbud av hypereffektiva teknikbyggstenar för att möta alla bransch- och applikationsspecifika behov.

ABB Motion, en global ledare inom motorer och drivsystem, finns i centrum för att påskynda en mer produktiv och hållbar framtid. Vi tar fram innovationer och flyttar fram gränserna för tekniken i syfte att bidra till energieffektiva och cirkulära lösningar som minskar koldioxidutsläppen åt kunder, industrier och samhällen. Med våra digitalt uppkopplade frekvensomriktare, motorer och tjänster kan vi hjälpa våra kunder och partner att uppnå bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi levererar motordrivna lösningar för en lång rad tillämpningar inom alla industrisegment. Vi bygger vidare på över 140 års samlad erfarenhet inom områdetelektriska drivlinelösningar och med mer än 22 000 medarbetare i 100 länder lär vi oss och blir bättre för varje dag. go.abb/motion

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com   

 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 3 juni 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 72 461 20 00
press@se.abb.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.