ABB ska leverera lösning för gruvtruckar för att stötta Copper Mountain Minings hållbara utvecklingsmål i Kanada

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

ABB kommer att installera kraftinfrastruktur för eldrivna gruvtruckar för att hjälpa Copper Mountain att uppnå en minskning av koldioxidutsläpp med mer än 50 procent på medellång sikt, och med ett slutmål på nollutsläpp år 2035.

ABB har ökat sitt avtryck på resan till den helelektriska gruvan genom att vinna en order om att leverera en komplett lösning för Copper Mountain Minings dagbrott i Kanada. Installationen, som inkluderar konstruktion, leverans och idrifttagning för en likriktarstation och ett kontaktledningssystem kombinerar ABB:s expertis inom elektrifiering och automatisering inom gruvindustrin.

Copper Mountain-gruvan nära Princeton, British Columbia är gruvföretagets flaggskepp. Det är ett konventionellt dagbrott med stora grävmaskiner och gruvtruckar som producerar cirka 45 000 ton koppar per år. Den inledande fasen av trucksystemet, som kommer att installeras i slutet av 2021, beräknas minska deras koldioxidutsläpp med upp till 7 procent. Copper Mountain Mining har uppskattat att gruvan totalt sett kommer att minska koldioxidutsläppen med mer än 50 procent på 5-7 år genom elektrifiering och kapacitetsökning.

Företagets resa inom hållbar utveckling har ett slutligt mål på nollutsläpp till 2035 och projektet, med hjälp av eldrivna gruvtruckar, är vägledande för att gå mot elektrifiering av gruvor i regionen.

Varje gruvtruck kommer att ha en pantograf för att få extern elektrisk kraft. ABB tar ansvar för infrastrukturen för gruvtruckarna och tillhandahåller teknik, projektledning, utrustning, idrifttagning och byggledning. ABB kommer att utforma infrastrukturen för kontaktledningssystemet och leverera en likriktarstation som ger mer än 12 MW likström för trucksystemet. Truckens kontrollsystem kan anslutas till den befintliga automationsplattformen för distribuerat styrsystem (DCS) för sömlös integration och övervakning av drift och energiförbrukning. ABB tillhandahåller också kontaktledningskomponenter anpassade för gruvapplikationer.

”Från första genomförbarhetsstudien och framåt har ABB anpassat och utvecklat vår gruvdrift i linje med våra mål för energibesparing och utsläppsminskning”, säger Walt Halipchuk, Copper Mountain Minings chef för energihantering. ”Kraftinfrastrukturen för gruvtruckar är en väsentlig del av våra planer för att nå våra höga medel till långsiktiga mål, och ABB har bevisat det resultat det kan få när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Vi litar på deras expertis och har uppnått tidigare framgångar tillsammans, särskilt med de kvarn- och automationssystem som är i drift i gruvan. ”

”Ett eldrivet transportsystem minskar väsentligt växthusgasutsläppen för ultraklassgruvtruckar, som vanligtvis är den största källan till utsläpp i en gruvdrift”, säger Sachin Jari, Industry Lead på ABB Mining i Nordamerika. ”Tillsammans med Copper Mountain Mining ser vi fram emot att få detta att hända igen så att de kan uppnå sina hållbarhetsmål samtidigt som de förblir konkurrenskraftiga och säkerställer hög prestanda. ABB är en pålitlig och engagerad partner för helelektrisk transformation och detta projekt understryker vår expertis i världsklass inom elektrifiering av gruvor. ”

ABB samarbetar med gruvföretag från inledande genomförbarhetsstudier till fullständig leverans. ABB har tidigare installerat en liknande transformatorstation i Boliden AB:s Aitik-gruva, Sveriges största koppardaggruva, och deltar även i pågående expansionsplaner på platsen. Installationen inkluderade en 4,8 megawatt likriktare, ansluten till ABB Ability™ System 800xA DCS.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 april 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *