Connect with us

Marknadsnyheter

ABB uppgraderar och energieffektiviserar pappersmaskin hos franska DS Smith med prisbelönt SynRM-motorteknik

Published

on

  • ABB levererar 24 IE5 energiklassade SynRM motorer, samt frekvensomriktare, styrenheter med operatörpaneler för att förbättra energieffektivitet och prestanda
  • DS Smith förutser både långsiktiga energibesparingar och ökad maskinhastighet och produktion
  • Projektet, det första i sitt slag i Frankrike, kunde slutfördas på kort tid och med ett resultat som överträffande förväntningar tack vare tillämpningen av den senaste motortekniken

ABB har uppgraderat en pappersmaskin på ett bruk i Frankrike med sina prisbelönta IE5 SynRM motorer, vilket blir det första projektet i landet som är fullt utrustad med tekniken. Bruket tillhör DS Smith Packaging Contoire-Hamel, en ledande aktör inom hållbara förpackningslösningar, pappersprodukter och återvinningslösningar. 

Förutom 24 IE5 energiklassade SynRM-motorer levererade ABB ACS 880 multidrives, AC500-S Safety och AC 800M-styrenheter samt operatörspaneler. Både AC500 och AC 800M är anslutna under ett gemensamt Profinet-protokoll, en ny kommunikationsstandard, som erbjuder dataöverföringshastigheter på 100 Mbit/s, åtkomst till flera styrenheter och redundans för applikationer och Ethernet-nätverk.

Projektet genomfördes under ett planerat underhållsstopp, vilket innebar att tidsfristerna var snäva. Den lyckade leveransen kombinerades med ett tvåårigt serviceavtal, inklusive reservdelar.

Motorerna och drivenheterna kommer att öka energieffektiviteten på pappersbruket, samtidigt som de sänker buller och kräver mindre underhåll än konventionella induktionsmotorer. Kunden planerar också att använda tekniken för att öka maskinhastigheten och produktionen vid anläggningen i Trois-Rivières. Andra viktiga fördelar med ABB:s lösning är ett integrerat styrsystem.

”ABB:s globala portfölj av energieffektivitetslösningar, i kombination med deras rykte och expertis inom papper och massa, gjorde ABB till ett relevant val för det här projektet”, säger Matthieu Chateau, fabrikschef på DS Smith Packaging Contoire-Hamel. ”ABB kunde leverera ett dedikerat och beprövat system för att övervaka pappersmaskinen samtidigt som våra strikta deadlines kunde hållas. Denna investering, i linje med vår hållbarhetsstrategi ”Now & Next”, bidrar till våra mål att minska koldioxidutsläppen med 46 procent till 2030 och uppnå nettonollutsläpp till 2050.

”ABB:s motorteknik och kommunikationsstandarder gör det här projektet till det första i sitt slag i regionen”, säger Alain Pitte, Local Business Line Manager för Pulp and Paper på ABB. ”Kombinationen av ABB:s nya serie IE5 SynRM-motorer och ACS 880-multifrekvensomriktare ger en reducering av förluster med 20–40 procent jämfört med tidigare motorer, och en minskning av rotorförlusterna med nästan 100 procent, samtidigt som de har samma storlek och effekt som konventionell induktionsmotorer. Att ersätta befintliga modeller är därför ekonomiskt fördelaktigt.”

DS Smiths förpackningslösningar omfattar förpackningslådor för konsumtprodukter (FMCG), frukt- och grönsaksförpackningar och tråg utformade för att ersätta plast, e-handelslådor, displayprodukter och kartongpallar. Företaget erbjuder en sluten kretsloppsprocess på 14 dagar: från återvinning till förpackning.

ABB:s IE5 SynRM-teknik vann Bronze Innovation Award 2022 som delas ut av French Technical Association of the Paper Industry (ATIP) i december 2022.

ABB lanserade nyligen sitt nya globala hållbarhetsinitiativ, Real Progress, som visar kraften i teknik och expertis för att påskynda hållbarhet och samtidigt förbättra produktiviteten. ABB:s kampanj Real Progress är ett upprop till kunder, partners och leverantörer för att inspirera dem att utnyttja det tekniska ledarskap och de lösningar som finns idag för att förstärka sin egen påverkan inom processindustrin. Inom papper och massa stödjer ABB sina kunder i omvandlingen av industrin, vilket bidrar till att minska avfallet och påskynda mot cirkularitet. Lösningarna inkluderar ABB Quality Control System (QCS), som används för att ge papperstillverkare insyn i arket när det formas för att minska avfallet och förbättra körbarheten. Automation i kombination med avancerad processtyrning (APC) kan stödja konsekvent verksamhet, förbättrad produktion, energibesparingar och minskade kostnader. Samtidigt säkerställer moderna drivenheter och motorer tillförlitlig drift, energieffektivitet och processprestanda.

 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 21 mars 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. 

 

ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriell drift för många olika slag av essentiella behov – från att tillhandahålla energi, vatten och material till att tillverka varor och transportera dem ut på marknaden. ABB Process Automation har cirka 20000 medarbetare, ledande teknik och serviceexperter som hjälper kunder inom process-, hybrid- och sjöfartsindustri att förbättra prestanda och säker drift som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. 

 

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com   

 

DS Smith är en ledande global leverantör av miljösmarta förpackningslösningar, pappersprodukter och återvinningstjänster. Företaget spelar en central roll i värdekedjan inom sektorer som e-handel, konsumentprodukter (FMCG), livsmedel samt industri. Genom sitt syfte att omdefiniera förpackningar för en föränderlig värld och sin hållbarhetsstrategi Now and Next har DS Smith åtagit sig att leda övergången till en cirkulär ekonomi, samtidigt som man levererar mera cirkulära lösningar för sina kunder och samhället i stort, så som att reducera koldioxid i leveranskedjor och tillhandahålla återvinningslösningar tillsammans med innovativ forskning och utveckling. Ett unikt tillvägagångssätt för optimering av hållbara leveranskedjor, dess skräddarsydda modell Box-to-Box på 14 dagar, designkapacitet och innovationsstrategi, är kärnan i detta syfte. DS Smith har sitt huvudkontor i London och är listad som medlem i FTSE100. DS Smith är verksam i trettiofyra länder med cirka 30 000 anställda, och huvudkontoret finns i London, Storbritannien. Företaget är en strategisk partner till Ellen MacArthur Foundation som arbetar med företag, akademi, beslutsfattare och institutioner för att mobilisera globala systemlösningar i stor skala och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. DS Smith startades av den Londonbaserade familjen Smith som ett lådtillverkningsföretag i London på 1940-talet. Länkar: Redefining Packaging for a Changing World – www.dssmith.com/packaging/about/our-sustainability-strategy Webbplats: www.dssmith.com

 

 

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.