Connect with us

Marknadsnyheter

ABB:s landanslutningsteknik driver på utfasning av koldioxidutsläpp från DEME:s flotta i Vlissingens hamn

Published

on

  • ABB har säkrat ett kontrakt för att leverera landanslutningsinstallationer som gör det möjligt för DEME:s mångsidiga flotta att undvika utsläpp när fartygen ligger vid kaj i Vlissingens hamn, i Nederländerna
  • Samarbetet befäster ABB:s världsledande position som leverantör av plug-and-play landströmssystem för fartyg
  • ABB:s landanslutningsteknik stödjer DEME:s långsiktiga strategi för minskade koldioxidutsläpp och ger den flexibilitet som krävs för att anpassa sig till förändrade egenskaper i elnäten

ABB har vunnit kontraktet för att leverera en komplett landanslutningsinstallation till DEME-basen i Vlissingen, Nederländerna. Landanslutning gör det möjligt för den mångsidiga flottan av mudderverk samt konstruktions- och supportfartyg för offshoreverksamhet att undvika koldioxidutsläpp genom att stänga av sina motorer och använda landström när de ligger vid kaj. DEME har sitt huvudkontor i Belgien och är en ledande entreprenör inom områdena offshore-energi, miljösanering, muddring och marin infrastruktur.

DEME har satt som mål att minska de växthusgaser som genereras av flottan med 40 procent till 2030 jämfört med 2008, vilket är betydligt bättre än det reviderade utsläppsminskningsmål som fastställdes 2023 av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). ABB kommer att installera landström för att ansluta lämpligt utrustade fartyg som anlöper Vlissingens DEME-bas till slutet av 2024, som en del av ”Temporary Shore Power Grant Scheme for Marine Vessels 2022 – 2023”, ett statligt initiativ som stimulerar byggandet och användningen av landströmsanläggningar i nederländska hamnar.

Möjligheten att ansluta till landström för att hantera energibehov vid kaj är ett viktigt sätt för rederier att uppnå mätbara framsteg för minskade koldioxidutsläpp och förväntas bli obligatorisk vid de viktigaste EU-hamnarna i det transeuropeiska transportnätet från 2030, enligt FuelEU Maritime-reglerna.

“Det här projektet är en del av DEME:s övergripande strategi för att integrera sina hållbara affärsmål i den dagliga verksamheten”, säger Marc De Boom, avdelningschef, DEME Base Vlissingen. ”DEME har höga ambitioner när det gäller CO₂-minskningar, och vi är stolta över att vara den första belgiska marina leverantören som uppnår den högsta nivån på CO₂-prestandaskalan, vilken används i stor utsträckning i Nederländerna och Belgien. Vi är glada över att samarbeta med ABB, en erfaren och pålitlig teknikledare med en gedigen meritlista inom landanslutningsinstallationer.”

DEME-kontraktet tilldelades efter en privat anbudsprocess och är ett bra exempel på hur ABB anpassar sig till lokala intressen för att säkerställa att dess lösningar på ett flexibelt sätt kan bidra till att nå milstolpar för minskade koldioxidutsläpp. ABB:s landanslutning, som till sist planerades som en 2MvA-omvandlare, kommer att drivas med en lägre strömstyrka på 1,75MvA tills det lokala elnätet kan leverera tillräcklig kapacitet mellan transformatorstationen och eluttaget vid kajen. Hela lösningen kommer att installeras i två ISO-containrar – en 40-fots enhet och en 20-fots enhet.

“Vi är mycket glada över att ha säkrat detta betydande landanslutningskontrakt och ser fram emot att arbeta med DEME för att stödja deras ambitiösa åtaganden för att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten”, säger Frank van Delden, Account Manager, ABB Marine & Ports. ”Med tanke på DEME-flottans mångfald är detta en viktig referens för vår landströmsteknik, som visar att nästan alla typer av fartyg kan undvika utsläpp genom att ansluta till landström vid kajen.”

ABB har etablerat sig som marknadsledande leverantör av landanslutningslösningar för fartyg och levererade världens första landströmssystem till Göteborgs hamn år 2000 och den första fartygsinstallationen år 2001. Idag kan ABB:s landanslutningar installeras på en standardiserad, förmonterad basis för integration med all typ av elförbrukning ombord på fartyg.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 mars 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. 

 

ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella processer som tillgodoser ett stort antal grundläggande behov – från energiförsörjning, vatten och material, till produktion av varor och transport av dem till marknaden. Med sina ~20 000 medarbetare, ledande teknik och service hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och maritim industri att förbättra prestanda och säkerhet i verksamheten, vilket möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. go.abb/processautomation

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

 

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.