Abelco Investment Group refinansierar befintlig lånestruktur

| 15 juni, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen i Abelco Investment Group (’’Abelco’’ eller ’’bolaget’’) har beslutat att förlänga nuvarande lånestruktur med långivaren Modelio Equity. Förlängning av lån sker för att skapa fortsatt handlingsutrymme och möjliggöra investeringar i både befintliga och nya portföljbolag.

Abelco och styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa bolagets finansiering. Samtidigt ser styrelsen en potentiell uppsida i flera av innehaven och vill då under rådande marknadssituation därav säkra finansieringen. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för finansieringen är marknadsmässiga. 

Villkor förlängning:

  • Låneavtal om 10 MSEK.
  • Lånet löper till och med den 28 februari 2023 och löper med en ränta på 8% under låneperioden med möjlighet till förlängning under december månad 2022.
  • För det fall Abelco genomför en emission av aktier under lånets löptid finns möjlighet för långivaren att kvitta hela eller delar av lånet till samma villkor som för övriga tecknare i sådan emission.

”Vi i Abelco har ett nära och bra samarbete med Modelio, där vi nu har möjlighet att förlänga våra lånemöjligheter. Lånefinansieringen är marknadsmässig och givet marknadsläget ser vi hellre ser en förlängning av lånet än att avyttra innehav. Det bör dock understrykas att vi kontinuerligt ser över eventuella avyttringar för att skapa aktieägarvärde” – Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB  

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15-06-2022.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.