Connect with us

Marknadsnyheter

Abera Bioscience AB Delårsrapport Q3 2022

Published

on

Abera Bioscience AB (publ) publicerar delårsrapport Q3 2022.

Sammanfattning av delårsrapport Q3 2022.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA TRE KVARTALEN 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 836 (769) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 847 (-6 554) kSEK.
 • Resultat per aktie: -1,28 (-0,65) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 89 (93) %.
   

FINANSIELL ÖVERSIKT TREDJE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 047 (306) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 129 (-1 935) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,36 (-0,18) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 89 (93) %.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI – MARS 2022

 • Den 19 januari skickade bolaget ut en uppdatering kring den fortsatta forskningen inom onkologi med beskrivningar av de två prioriterade områdena; terapeutiska vaccin och plattformar inom ”drug delivery”.
 • Den 29 mars meddelade bolaget att de tecknar avtal med NorthX Biologics om GMP-tillverkning och verifiering av tillverkningsprocesser för Aberas vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN APRIL – JUNI 2022

 • Den 28 april meddelade bolaget att de tecknar ett strategiskt partnerskapsavtal med det belgiska neoantigen-bolaget myNEO för samarbete inom individanpassade cancervaccin.
 • Bolaget har publicerat VD-intervjuer med fördjupning i olika delar av verksamheten i syfte att öka förståelsen för bolaget, forskningen och utvecklingen. Dessa finns på Aberas hemsida och Aberas YouTube-kanal.
 • Den 2 maj välkomnade bolaget Mats Lundgren som ny VP Research & Development. Han blir i och med detta heltidsanställd på Abera och lämnar sitt uppdrag som konsult.
 • Den 9 maj meddelade bolaget att de erhåller drygt en miljon kronor i bidrag från Vinnova och Tillväxtverket för att verifiera pneumokock-vaccinets produktionsprocesser på Testa Center.
 • Den 14 juni höll bolaget årsstämma. Florence Vicaire valdes in som ny styrelseledamot. Hon har lång internationell erfarenhet inom kommersialisering i biotech och bioprocessing. Joen Luirink avböjde omval till styrelsen men är fortsatt engagerad i bolagets verksamhet som CTO. Revisorn valdes om på ytterligare ett år. Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för PhD Mats Lundgren och Florence Vicaire.
 • Den 15 juni meddelade bolaget att de genomfört en lyckad uppskalning av produktionsprocessen för bolagets vaccinkandidat mot pneumokocker Ab-01.12.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2022

 • Abera har deltagit vid flertalet mässor och konferenser under perioden, bl.a. LSX Nordic Congress, NLS Days, World Vaccine Conference och BIO Europe för att presentera bolaget för potentiella samarbetspartners, licens-tagare och investerare.
   

VD HAR ORDET

Trots att omvärlden är turbulent fortsätter Abera utvecklas positivt inom våra projekt och nå våra planerade milstolpar. Perioden har präglats av stort internt fokus på utvecklingen av vår vaccinkandidat mot pneumokocker (som bl.a. orsakar lunginflammation) mot klinisk fas I samt på utveckling inom immunonkologi. Dessutom har vi deltagit på flera konferenser och träffat potentiella licenstagare, investerare och samarbetspartners och gläds åt det ökade intresset för Aberas teknologi och projekt.

Projektet med vår vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12, fortsätter enligt plan. Under Q2 utvecklade vi produktionsprocessen på TestaCenter i samarbete med vår tillverkningspartner NorthX Biologics. Under Q3 har den GMP-anpassade produktionsprocessen verifierats i NorthXs anläggning och under hösten tillverkas material för Tox-studien. Utvecklingen och verifieringen av produktionsprocessen har gjorts på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och resulterat i en signifikant högre produktivitet jämfört med tillverkning i labbet. Det har varit ett mycket lyckat projekt, som dock drivit upp våra kostnader under Q2 och Q3. De närmaste kvartalen ser vi lägre kostnader för tillverkning.

Vi kommer att genomföra de första kliniska studierna på Radboud University i Nederländerna som vi har samarbetet med i många år. Genom det långsiktiga samarbetet kommer vi kunna genomföra de första kliniska studierna till jämförelsevis mycket låga kostnader. Vi räknar med att starta den toxikologiska studien i början av januari och kommer, efter att den är slutförd, behöva ytterligare 14–18 MSEK för att driva Ab-01.12 genom klinisk fas I.

Vi har flera goda möjligheter till bidragsfinansiering för projektet och vi för parallellt diskussioner rörande andra former av finansiering. Så trots det tuffa finansieringsklimatet har jag och styrelsen goda förhoppningar om att finansiera utvecklingen på ett, för aktieägarna, bra sätt. Vi kommer framgent vara fortsatt återhållsamma med kostnader och noga prioritera våra aktiviteter.

Under perioden har vi varit på konferenser som World Vaccine Conference, BIO Europe, Nordic Life Science Days samt LSX Nordic Conference i syfte att träffa potentiella licenstagare, investerare och samarbetspartners. Vi har aldrig tidigare sett ett så stort intresse för Abera från både företag och investerare – det är tydligt att bolaget har kommit upp en nivå i näringskedjan och att vår teknologi ligger rätt i tiden. Vaccinindustrin har, i och med pandemin, fått ett uppsving och nu flyttas fokus från enbart vacciner mot Covid-19 till ett bredare intresse inom området. Som exempel kan nämnas att, trots en i övrigt sur marknad, två amerikanska fas II pneumokock-vaccinbolag har nått en värdering på två respektive tre miljarder USD och att det under hösten har lanserats två nya nasala vacciner. Intresset för både OMV-teknologier och för nasala vacciner är stort vilket återspeglades både i våra möten med företag och de föredrag som hölls på t.ex. World Vaccine Conference.

Inom det mycket spännande området immunonkologi fortsätter Abera utforska möjligheterna och har fått goda indikationer på att vi är på rätt väg. Genom samarbetet med neoantigenbolaget myNEO som inleddes under sommaren arbetar vi nu med en proof-of-concept-studie för en individanpassad cancer-behandling där vi hoppas få resultat under vintern. Behovet av en fungerande plattform är stort och även inom detta område ser vi stort intresse från företag som tror att vår teknologi är lovande.

Omvärlden och det ekonomiska läget är just nu turbulent vilket bl.a. återspeglas på börsen. Abera har gjort stora framsteg de senaste åren och bygger ett plattformsbolag med flera unika projekt som har stort värde även var för sig. Vi har alltid hållit hårt i plånboken och undvikit höga fasta kostnader vilket gör att vi kan anpassa oss till rådande situation och fokusera på de aktiviteter som driver högst värde för våra aktieägare.

Vi har alla, i och med pandemin, lärt oss att vacciner räddar liv och det är nödvändigt att vi fortsätter utveckla nya, effektiva vacciner mot livshotande sjukdomar och mot kommande pandemier. Vi ser därför med tillförsikt på framtiden och arbetar hårt för att fortsätta nå våra uppsatta mål.

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.aberabio.com

Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 08:45 CET.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: [email protected]
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som befinner sig i sen preklinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Lyxig SUV från Hongqi premiärvisas på eCarExpo

Published

on

By

Den kinesiska biltillverkaren Hongqi visar upp sin nya helelektriska SUV, E-HS9, under eCarExpo i Göteborg den 2- 4 december. Bilmärket Hongqi, som är framstående inom kinesisk fordonsexpertis och lyx, har kraftigt ökat sin närvaro på både den svenska och norska marknaden under de senaste åren. Mycket tack vare att båda länder ligger långt framme när det gäller elfordon och  laddinfrastruktur.

Hongqi EHS9 SUV

När eCarExpo går av stapeln i år i Göteborg finns den kinesiska fordonstillverkaren på plats för första gången och visar upp sin SUV E-HS9.  SUVen innehåller en uppsjö av högteknologiska smarta funktioner som konkurrerar med några av de främsta europeiska elbilstillverkarna. Något som svenska bil- och teknikentusiaster får chansen att se och testa under eCarExpo.

E-HS9 finns i tre varianter: COMFORT, PREMIUM och EXCLUSIVE.

Alla varianter har tre sittrader, även om Exclusive-modellen har ett säte mindre för extra utrymme för passagerarna. SUV:en har 21-tumshjul och en elegant design. SUV:en kommer i färgerna Dark Night Black, Silver Grey och Alpine White med möjlighet att välja en takfärg som skiljer sig från karossfärgen.

Dörrhandtagen dras automatiskt tillbaka när bilen parkeras eller är i rörelse och instegsbelysning tänds när man går in i eller lämnar bilen.  Invändigt finns en intelligent, automatjusterande ratt,   fyra oberoende klimatzoner, ett ultrabrett panoramatakfönster och krockkuddar. Basmodellen COMFORT kostar från 899 900 SEK, PREMIUM från 1 079 900 SEK och EXCLUSIVE från 1 169 900 SEK.

För mer information:

Sofia Wassén, Project Manager Marketing, mail: [email protected]
Telefon: +46 31-790 04 00
Hemsida: www.hongqi.se

Om Hongqi

Hongqi är Kinas äldsta biltillverkningsföretag och startade redan 1958. Under 1960- och 1970-talen var Hongqi-bilen favorit som premiumval och användes ofta vid diplomatbesök i Kina. De senaste tio åren har fokus varit att tillverka bilar för den genomsnittlige konsumenten och 2018 togs ett helt nytt designkoncept och ett utökat sortiment bilar fram. Sedan dess har Hongqi haft en explosiv tillväxt på de kinesiska hemmamarknaderna och sextiofaldigt ökat sin försäljning. Hongqi introducerar nu sina bilar på fler marknader i Asien, Mellanöstern och Europa.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Shopping för nästan 9,3 miljarder under årets Black Week

Published

on

By

Black week ökade i popularitet jämfört med i fjol. I år säger konsumenterna att de har handlat för 9,3 miljarder* kronor under Black week. Det är en ökning med 11 procent jämfört med förra året. Närmare hälften (48 %) valde att handla under Black week och en stor andel hade planerat sina inköp i förväg. Det visar en undersökning** som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av PostNord. 

Det var mycket som bäddade för en stor shoppingfest under Black Week. Många e-handlare har suttit på stora lager och har därmed haft generösa erbjudanden samtidigt som konsumenterna har blivit betydligt mer prismedvetna och planerat sina inköp.

– Att Black week har omfamnats av konsumenterna i år, märker vi av på våra terminaler runt om i Sverige, där det har varit högtryck. Totalt hanterade vi nästan 1,2 miljoner paket och varubrev dygnet mellan söndag och måndag som brukar vara toppdygnet efter Black week. Under veckan har volymerna varit fortsatt höga, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

Merparten (77 %) av konsumenterna gjorde en del av sina inköp via nätet samtidigt som andelen som handlade i fysisk butik återigen har ökat (46 %) och är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Endast 10 procent av de som handlade under Black week handlade från utlandet, vilket är en lägre andel än under de senaste åren, något som har gynnat de svenska e-handelsföretagen.  

– Att det skulle bli konsumenternas Black week fanns flera indikationer på, något som vi förutspådde redan i E-barometern för tredje kvartalet. Några av förklaringarna till ökningen i år är att många företag har suttit med stora lager och därför haft väldigt bra kampanjer under veckan. Samtidigt har fler konsumenter blivit mer prismedvetna och gjort både planerade inköp och julhandlat under Black week, säger Mathias Krümmel.

Fakta från undersökningen: 

 • 94 procent av svenskarna uppmärksammande Black week 
 • 48 procent valde att handla under rean 
 • 46 procent handlade i fysiska butiker (flerval)
 • 77 procent handlade i webbutik (flerval)
 • Drygt hälften (54 %) handlade enbart i webbutik under Black week  
 • De populäraste kategorierna att handla var:
  • kläder och skor (59 %) 
  • hemelektronik (33 %) 
  • skönhet och hälsa (31 %)
 • 14 procent handlade bara julklappar, 26 procent julklappar samt saker till sig själv och 40 procent köpte endast saker till sig själv. 
 • 53 procent uppgav att de mest gjort planerade inköp.  
 • Av de som uppgett att de konsumerat mindre i år svarade 32 procent att det berodde på försämrad ekonomisk situation på grund av allmänt höjda priser och levnadskostnader. 

* Fasta priser 

** Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo 26–27 november bland ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning 18–79 år. Frågorna ställdes om perioden 21–27 november, och undersökningen genomfördes med Kantar Sifos webbpanel. 

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: [email protected]

Vi gör vardagen enklare! PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2021 hade koncernen cirka 28 500 anställda och en omsättning på 40,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressinbjudan till nordisk konferens om personlig assistans – framgångssagan och utmaningarna

Published

on

By

Riksföreningen JAG anordnar en nordisk konferens den 23 december i Stockholm i samarbete med Föreningen JAG i Finland och Foreningen JAG i Norge. Konferensen arrangeras med stöd av Nordens välfärdscentrum.

Välkommen till en spännande genomlysning av personlig assistans som framgångsfaktor och förutsättning för att förverkliga FNs konventioner om rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Intressanta programpunkter om IQ-diskriminering, mänskliga rättigheter och presonlig assistans där vi gästas av politiker, forskare och jurister. Ta del av det fullständiga programmet i bifogad pdf.

Delta på plats på Klara Södra Kyrkogata 1 eller följ programpunkterna på länk.

Länk till fredagens sändning, 2 december kl 1117

Länk till lördagens sändning, 3 december kl 9:30–15

Varmt välkommen!

Cecilia Blanck
Verksamhetsansvarig Riksföreningen JAG
08-789 30 00
[email protected]

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.